Høyrepolitiker Tone Dorthe Sletten.  Foto: Sindre Vartdal

Ordføreren avslører sin manglende kontakt med virkeligheten

I Adressa lørdag 6. juni skriver Rita Ottervik at Brukerne i BOA står i sentrum. Hun skryter av Trondheim kommunes politikk. Forteller om de gode resultatene i brukerundersøkelsene og hvor mye penger kommunen bruker på utviklingshemmede.

Ordføreren avslører sin manglende kontakt med virkeligheten, når hun peker tilbake på de gode resultatene i brukerundersøkelsen i 2018 samtidig som det pågår en stor aksjon #detgjelderlivet blant brukere, pårørende og ansatte i BOA. Trondheim kommune har feil ideologi og tankesett i forhold til utviklingshemmede. Kommunens fokus er kun basale behov som mat, medisiner og tilsyn for å unngå skade og sykdom. Dette er ikke nok.

LES OGSÅ: Brukerne står i sentrum

LES SVAR: Kommunen: BOA i dag er ikke er så godt som det er ønskelig

Med HVPU-reformen i 1991 slo staten fast at utviklingshemmede skal leve like innholdsrike liv som alle andre. Her svikter Trondheim kommune. Eksempler på dette er at kommunen bygger større bofellesskap enn staten anbefaler. Utviklingshemmede som er utagerende får mye bemanning, mens de som er «snille» får lite, mange opplever funksjonsfall og tap av ferdigheter som følge av dette. Trondheim er mer restriktive i bruk av BPA enn sammenlignbare kommuner.

Selv har jeg en utviklingshemmet søster som stort sett ligger i senga si døgnet rundt. Hun har sluttet å føre samtaler, sluttet å se på TV og kan nesten ikke gå lenger. Hun har ikke hatt jobb eller dagtilbud de siste 15 årene. Hun har ingen ting hun gleder seg til. De ansatte rundt min søster gjør hver for seg en god jobb. Men det er så lite personale at søsteren min ikke kan gjøre som hun vil, det har vart så lenge at hun har blitt apatisk. Samtidig er det så mange ulike personer på jobb at hun for lengst har mistet oversikten. Dessverre ser vi også at ansatte over tid har utviklet en institusjonstankegang. De passer på at beboerne får mat og medisiner, og at det ikke oppstår farlige situasjoner, samt at de kanskje tar med beboerne ut en liten tur. Det hele er ganske planløst.

LES OGSÅ: Skaff et lydbånd med sår barnegråt, la det stå på døgnet rundt i hjemmet i tre måneder

Så kjære ordfører, hvis brukerne av BOA skal stå i sentrum så må du slanke administrasjonen, og øke bemanningen rundt brukerne. Du må endre holdningene til tjenestene. Det hjelper ikke å bruke mer penger hvis du ikke endrer tilnærmingen og tankesettet.

Følgende må på plass: Ansatte i BOA yter tjenester i personens hjem. De ansatte må hjelpe brukerne slik at de blir sjef i eget liv. Mange er helt avhengig av hjelp til å få utfolde seg, få tatt i bruk egne ressurser og sikre et mest mulig innholdsrikt liv.

Det må lages individuelle planer slik at vi har oversikt over den enkeltes ressurser og ferdigheter, og kan forebygge funksjonsfall. Samtidig må det jobbes målrettet med innlæring av nye ferdigheter som øker livsgleden.

LES OGSÅ: Utviklingshemmede fortjener bedre

Utviklingshemmede må få dagtilbud 4-5 dager i uka, med meningsfylt jobblignende innhold, eventuelt med personalstøtte. De som ikke kan jobbe må få et dagsentertilbud med fokus på å opprettholde ferdigheter, forebygge funksjonsfall gjennom fysisk trening, sanseopplevelser og andre aktiviteter tilpasset den enkelte.

Det må åpnes for valgfrihet av tjenesteyter. De som trenger få ulike hjelpere rundt seg kan få tjenester fra leverandører som tilbyr medleverturnus (én uke på, to uker av). Erfaring viser at med flere tilbydere vil kvaliteten på tjenesten øke, og det øker også mulighetene for individuell tilpasning. Vi må også sikre at utviklingshemmede får en like aktiv fritid som oss andre med trening, kulturelle opplevelser og samvær med familie og venner. Det var dette som var intensjonene i HVPU reformen og først når dette er på plass kan vi si at vi har brukerne i sentrum.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter