Trondheim: Aksjonen “Det gjelder livet” arrangerer markering på Rådhustrappa i Trondheim mot at BoA-sektoren og tilbudet til utviklingshemmede er underfinansiert og underbemannet. Markeringen ble ledet av Nina Braadland, fylkesleder i NFU Sør-Trøndelag  Foto: Glen Musk (Bildet viser en av debattantene, Nina Braadland)

Nei, ordfører, det er ikke blitt bedre i BOA

Rita Ottervik: Ditt innlegg i Adressa på lørdag inneholder flere feil. Det bærer preg av en tilsløring av levekår og livskvalitet for voksne mennesker med utviklingshemming.

De utviklingshemmede selv, pårørende og ansatte i BOA er ikke førnøyde! I 2019 ble det dannet en protestbevegelse mot en den stadige forverring av tjenestetilbudet. #detgjelderlivet. Har du glemt alle de hundrevis som gikk i mange demonstrasjonstog i fjor? Har du ikke lest aviser, leserinnlegg og oppslag eller fulgt med i radio og TV? Har du ikke fått med deg at det har vært dialogmøter der alle politiske har vært representert? Etter oppfordringer kom du oss aldri i møte men sendte ut dine varaordførere.

LES OGSÅ: Brukerne står i sentrum

Gjennom et par tiår har du ikke møtt oss Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU). Du har til og med sørget for at vi ikke lenger har representasjon i KFU, Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Byens brukerråd for BOA fungerer ikke. Både pårørende, verger og de utviklingshemmede selv er ganske fortvilet og opprørte. NOK ER NOK!

Det er ikke riktig at det har vært økte bevillinger til direkte tjenester i de senere år. Derimot er det brukt vesentlige beløp fra budsjettet på administrasjon. Stadig flere brukere som presses inn i det samme stramme budsjettet.

LES OGSÅ: Skaff et lydbånd med sår barnegråt, la det stå på døgnet rundt i hjemmet i tre måneder

Boligkøen var ikke på 30 i fjor og er redusert til 12, slik du hevder. I budsjettet er tallet per september i fjor på 20 personer i kø. Kommunen sparer penger ved å oppfordre utviklingshemmede til å kjøpe bolig selv. MEN budsjettet økes ikke tilsvarende slik at de får gode nok tjenester til omsorg, personlig assistanse til praktiske gjøremål og bistand i fritidsaktiviteter. Når antallet brukere øker blir det flere som må dele på «bløtekaka».

Du henviser til en brukerundersøkelse fra 2018 med svært lav deltakelse og som etter vår vurdering har liten relevans. Hvis brukerne var så fornøyde skulle det vel ikke være nødvendig å delta i mange store protestaksjoner året etter i 2019. Vi gir oss ikke!

LES OGSÅ: Utviklingshemmede fortjener bedre

Bystyret har vedtatt en Strategiplan med en rekke planer. Det hjelper lite hvis det ikke følges opp med økt finansiering til likestillende tiltak. Bare da kan det bli likestilling også for utviklingshemmede. (Koronasituasjonen kan ikke brukes som unnskyldning i denne sammenhengen).

LES SVAR: Kommunen: BOA i dag er ikke er så godt som det er ønskelig