Ivar Vigdenes er ikke overrasket over at Avinor kaller løsningene for krevende.  Foto: jens petter søraa

En utsettelse vil være en katastrofe for hele regionen

Hvis ny E6 blir utsatt med fire til fem år (og hele E6 Ranheim-Åsen enda mer), vil det være en katastrofe for hele regionen. Og mest skadelidende vil de som er berørt av gjennomgangstrafikk fra dagens E6 bli. Når dagens bomprosjekt er nedbetalt, er det beregnet en 30-40 prosent trafikkøkning over natta, med de konsekvenser som da vil flyte utover.

FØLG DIREKTESENDT DEBATT: Er prisen for ny E6 for høy?

Resultatet kan måtte bli at bommene på et eller annet vis må stå uansett, våre innbyggere og næringsliv betale, mens vi for Trøndelags del har takket nei til 6-12 milliarder i statlige investeringer midt i en periode hvor vi som region trenger dette mer enn noen gang. En investering som for øvrig er samfunnsøkonomisk positiv og vil styrke lønnsomhet og verdiskaping i regionen, redusere reisetiden, fjerne gjennomgangstrafikk, eliminere kø-problematikk, redde menneskeliv og ikke ta mer dyrkajord enn hva kommunestyrene allerede har akseptert at en dyrere vei til 90 km/t ville gjort.

LES OGSÅ: Stjørdal sa ja, nå er det opp til politikerne i Trondheim og Malvik

Selv om dette for de fleste fremstår som uforståelig, blir det enda rarere når man vet at det kun vil gi det som resultat at pengene flyttes andre steder i landet hvor samfunnsnytten ikke er beregnet like høy, men inngrepene og konsekvensene er like store. Jeg tror de står klare til å ta i mot disse pengene andre steder for å si det sånn.

Jeg tar ikke stilling til de konkrete løsningene i Malvik, men de som ønsker troverdighet for at de arbeider for verdiskaping og sysselsetting i regionen også i andre saker bør nå komme på banen.

Innlegget ble først publisert på Facebook-siden til Ivar Vigdenes. Gjengis med tillatelse.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno