Det er slettes ikke sikkert at 16-årig stemmerett kommer til å bli nedstemt i Stortinget, skriver Isa Maline Isene i LNU.  Foto: Privat

Nei, Tore Sandvik, det er ikke alltid de voksne som vet best! 

Onsdag 27. mai fikk vi høre at valglovutvalget gikk inn for 16-årig stemmerett i lokalvalg. Fylkesordfører Tore O. Sandvik var raskt ute med motstand mot forslaget, både på Facebook og i Adresseavisens podcast OmAdressert. Her mente han, med sine egne ord, at gamle, gretne gubber vet best.

Vi i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har jobbet med spørsmålet om 16-årig stemmerett i 20 år. Vi kan dette feltet, og vi vet at Sandvik tar feil om dagens ungdomsgenerasjon.

HØR PODKASTEN: Er fylkesordføreren en gretten gubbe?

Sandvik kommer med flere påstander: Han mener at stemmerett må følge myndighetsalder, at 16-årig stemmerett ikke fører til økt valgdeltakelse og at 16-åringer burde slippe å sitte i lange kommunestyremøter.

For å ta det siste først: Valgbarhet og stemmerett trenger ikke å følge hverandre, man kan fint stemme uten å være valgbar. Men hvis en 16-åring nå fikk tillit fra folket til å sitte på vegne av dem i et kommunestyre, hvorfor skulle hen ikke få det? Sandvik er redd for at man mister ungdommen, men forstår ikke at for mange er nettopp politikk og møtevirksomhet essensielt for ungdomstida. Det er en måte mange «finner seg selv» på.

Å være aktiv i en politisk organisasjon er å gjøre seg til en samfunnsaktør. Vi som har vært innom ungdomspolitikken unner så mange som mulig å få kjenne på hvor berikende det er å kunne være med og utgjøre en forskjell.

SE VIDEO: Debatt: Bør 16-åringer få stemmerett?

Sandvik sier kontant nei til at senket stemmerettsalder vil gi høyere valgdeltakelse. Nå gir vi ikke stemmerett til folk for å øke prosentandelen som stemmer, men Sandvik tar feil i alle tilfeller. 16- og 17-åringers valgdeltakelse i forsøkskommuner i både 2011 og 2015 viser at deres valgdeltakelse er på linje med befolkningen for øvrig, men høyere enn dagens førstegangsvelgere. Antagelig fordi de er i en mer stabil livsfase.

Vi har dessuten tidenes mest politisk engasjerte ungdomsgenerasjon. De siste ti årene har unge strømmet til politiske organisasjoner, med en økning hvert år. Det er flere unge enn i befolkninga for øvrig som skriver i avisen, skriver under på opprop, deltar på demonstrasjoner og aksjoner, og tar opp saker i partiene eller organisasjonene de er medlem i. Ungdom i dag kan dermed sies å være mer politisk modne enn foreldregenerasjonen var – og kanskje inkluderer dette Sandviks generasjon.

Tore O. Sandvik  Foto: Morten Antonsen

LES OGSÅ: Vil ikke ha unge velgere

At stemmerett nødvendigvis må følge myndighetsalder er et rart argument. For det første er det ikke engang tilfelle i Norge i dag: Man er myndig i det man fyller 18, mens man får stemmerett det året man fyller 18. For de som er født sent på året kan det altså bety at det kan gå nesten et helt år før myndighetsalderen følger stemmerettsalderen. Det er heller ikke en motsetning i å få beskyttelse fra samfunnet fordi man anses som barn, og å få lov til å være med å påvirke det samme samfunnet.

16-åringer har tross alt fullført obligatorisk samfunnsfag- og demokratiopplæring i grunnskolen. De har en del rettigheter og plikter allerede i dag som de ikke får lov til å være med å påvirke. Dessuten er det de som må leve lengst med konsekvensene av dagens politikk.

Heldigvis er det en siste ting Sandvik tar feil om: Det er slettes ikke sikkert at 16-årig stemmerett kommer til å bli nedstemt i Stortinget. Nå er partiene i gang med sine programprosesser, og dersom Knut Storberget og AUF får det som de vil (og det får de ofte!), så kan det godt hende at Arbeiderpartiet går inn for det. Da bør Sandvik være forberedt på å møte politisk, aktiv ungdom som er klare til å brette opp ermene og forme samfunnet rundt seg.

LES OGSÅ:

Ungdomsorganisasjonene jubler for forslaget

Bare halvparten av de yngste bruker stemmeretten. Spesielt én sak er viktig når de velger parti

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter