På svært kort tid ble prosjekt og investeringer i oljebransjen lagt på is, noe som har gitt bråstopp i oppdrag for leverandørindustrien og for Trøndelag sin del, med størst konsekvenser for Kværner i Verdal.   Foto: LEIF ARNE HOLME

Vi foreslår en trøndersk omstillingskommisjon

Dette forslaget laseres i form av en interpellasjon i fylkestinget i Trøndelag 17./18. juni.

  • Ask Ibsen Lindal, energipolitisk talsperson MDG
  • Marita N. Gustad, fylkesleder MDG Trøndelag
  • Arne Rønning, nestleder MDG Trøndelag
  • Arvid Wold, kommunestyrerepresentant MDG Verdal
  • Tommy Reinås, gruppeleder MDG Trøndelag fylkesting
  • Ola Lund Renolen, gruppeleder MDG Trondheim bystyre
  • Jørgen R. Krokstad, fylkesstyremedlem MDG Trøndelag

På svært kort tid ble prosjekt og investeringer i oljebransjen lagt på is, noe som har gitt bråstopp i oppdrag for leverandørindustrien og for Trøndelag sin del, med størst konsekvenser for Kværner i Verdal.

Den siste tiden med korona-pandemien viser at det gjelder å få fortgang i omstillingen av trøndersk industri og næringsliv slik at vi det neste tiåret ikke er like sårbar for fall i oljeprisen og etterspørselen etter norsk olje. En trøndersk uavhengig omstillingskommisjon må være bredt sammensatt av parter fra trøndersk industri, teknologiske miljø, kunnskapsmiljø, partene i arbeidslivet, fylkeskommune, trønderske kommuner og stat.

LES OGSÅ: Næringsministeren vil ha flere samtaler

Det er mange konkrete industriprosjekter som bør være realistisk å realisere. Det gjelder plugging av brønner, lukka anlegg for havbruk og større havvind/energi-installasjoner. Her mener vi at det vil være en unik mulighet for teknologiske og industrielle miljø i Trøndelag å gå sammen om å lete etter prosjekter som kan bli realiserbare innen relativt kort tid. Vi foreslår å danne en trøndersk omstillingskommisjon.

For å skape et regionalt handlingsrom, må statlig støtte kunne styres direkte mot utbyggingsprosjektene. For elektrisitetsproduksjon som havvind kan Storbritannias ordninger med kontraktsfestet støtte på mellomlegget mellom et avtalt strømprisnivå og markedspris, overføres til norske forhold. Da kan havvindprosjekter som ikke er avhengig av oljeindustrien eller petroleumsskatten, settes i gang. For havbruk kan sterk reduksjon av konsesjonsavgiften for lukka flytende teknologi, etter mal fra utviklingskonsesjonene, gi fortgang i byggingen av lukka flytende havbruksteknologi. Begge disse økonomiske tiltakene kan gi direkte effekt på prosjekttilgangen til Verdal og andre maritime industrier i Trøndelag. Midlertidige støtteordninger må raskt på plass etterfulgt av langsiktig omlegging for å sikre fortgang i utbyggingsprosjektene.

Ingen kunne forutse og selvsagt ikke ønske en så brutal endring med en så omfattende nedstengning av samfunnet og bråstopp i økonomien nasjonalt og globalt på grunn av vår felles usynlige fiende, koronaviruset. Dette er en krevende situasjon som forsterker de utfordringer norsk oljerelatert industri har.

LES MER: Full stans før sommeren

Hele situasjonen gir oss utfordringer på mange plan. På svært kort tid ble prosjekt og investeringer i oljebransjen lagt på is, noe som har gitt bråstopp i oppdrag for leverandørindustrien og for Trøndelag sin del, med størst konsekvenser for Kværner i Verdal. Det er spesielt krevende for lokalsamfunnet i Verdal, men også for Innherred og Trøndelag. Regjeringen har kommet med et forslag til krisepakke. Regjeringen sitt forslag vurderes både av leverandørindustrien og oppdragsgiver Aker BP som utilstrekkelig for å videreføre Hod-prosjektet, som Kværner Verdal etter planen skulle realisere.

Vi står altså i en situasjon med lite vilje til å investere i oljerelaterte prosjekt på grunn av en brå nedgang i etterspørsel og pris. En situasjon som krever omstilling fordi den er fornuftig og riktig, uavhengig av hvordan markedet svinger. Vår store avhengighet av oljeøkonomien er en svakhet for samfunnet i sin helhet og derfor i seg selv et viktig argument for omstilling.

Vi mener det riktige og beste i denne situasjonen er at staten legger trykk i en industriell og teknologisk omstilling. Nye prosjekt for industrien må legges til rette for av stat og næringsliv uten å gå via skattelette til oljeselskapene, men heller tilgang på støtte til de selskapene som utvikler fornybar energi og miljøteknologi. Statlig og annen kapital og investeringer må nå bruke denne vanskelige situasjonen til å vri investeringer i en ny og nødvendig retning.

LES OGSÅ: 160 permitterte - nå håper Kværner Verdal på flere oppdrag

Nasjonalt har vi i MDG tatt til orde for å gi oljenæringen en grønn omstillingspakke som gir leverandørindustrien flere nye bein å stå på. Vi ønsker å gi ny giv til de i 17 000 nordmennene som har oljerelaterte jobber. Nå trenger vi deres kunnskap og erfaringer til å bygge opp de nye, fornybare næringene som dette århundret krever av oss. Norge kan bli verdensledende på fornybar energiproduksjon og klimateknologi til havs, men da må vi satse nå. Vi er allerede sent ute. Men mulighetene er mange.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter