Vi ber om at Trondheim kommune finner frem til gode ordninger som gir rom for samvær av økt hyppighet og varighet, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Rune Petter Ness (ILLUSTRASJON)

Når kommer Trondheim etter?

Åpent brev til Trondheim kommune ved helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen.

Etter regjeringens gledelige beskjed om opphevelse av besøksforbudet på sykehjemmene i forrige uke, har Oslo kommune og Bergen kommune med flere allerede tilrettelagt med nye og utvidede besøksordninger. Når kommer Trondheim etter?

LES OGSÅ: Nå blir det igjen lov å besøke farmor på sykehjemmet i Trondheim

Hvordan vil Trondheim kommune forholde seg til oppdaterte retningslinjer og anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet? Helse- og velferdssentrene har av åpenbare grunner vært ekstra skjermet etter at Norge ble stengt ned 12. mars. Dette betaler mange eldre og deres ektefeller og pårørende en svært høy pris for.

Det gjøres en stor innsats av alle ansatte på sykehjemmene som vi er svært takknemlige for. Det erstatter likevel ikke kontakt med de nære og kjære som de eldre har kjent gjennom et langt liv.

Det var derfor med stor glede vi for noen uker siden mottok beskjed om at det igjen skal være mulig å besøke helse- og velferdssentrene. Riktignok måtte dette begrenses til halvtimes besøk hver 14. dag. Dette var antakelig knyttet til krav om at en av de ansatte måtte være vert ved besøkene. Et naturlig samvær krever ro og tid som et slik kort møte vanskelig kan gi. Men det var i alle fall en forsiktig begynnelse.

LES OGSÅ: Mener det er omfattende systemsvikt ved flere sykehjem

27. mai kom den etterlengtede nyheten fra helseminister Bent Høie om at besøksforbudet ved sykehjemmene oppheves og at det skal legges til rette for besøk utendørs og innendørs. Det blir ikke helt som før – men de viktigste reglene er allerede godt innarbeidet hos det norske folk; håndhygiene og spriting, tilstrekkelig avstand og det å holde seg hjemme ved sykdom eller symptomer.

De eldre har rett til å bli skjermet fra covid-19. Dette har samtidig fratatt de nærhet til sine kjære som er en betingelse for god livskvalitet. Nå åpnes det igjen for besøk.

Vi ber om at Trondheim kommune finner frem til gode ordninger som gir rom for samvær av økt hyppighet og varighet. Besøkende må gis tillit og ansvar slik at ansatte ved institusjonene ikke får en større belastning - og at muligheter for besøk slik begrenses. Min far flyttet på sykehjem noen uker før Norge ble stengt ned 12. mars. Via skjerm har familien kontakt med far nesten daglig. Ved hver samtale ber far om at vi kommer på besøk. I nesten tre måneder har vi svart: Vi kjem snart, far. Våre eldste treng itj trøndersk treghet no. Dem treng besøk!

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter