Bildet er fra en demonstrasjon i Trondheim noen år tilbake i tid.   Foto: PRIVAT

Kommunen: BOA i dag er ikke er så godt som det er ønskelig

Det erkjennes uforbeholdent at bolig- og aktivitetstilbudet i Trondheim ikke er så godt som det er ønskelig, per i dag. Det er, som bystyrerepresentanten Kjetil Utne kommenterer, utfordringer på mange nivå innen tjenesteområdet. Samtidig er det god grunn til å nyansere fremstillingen, både hva angår nåsituasjon, brukerinvolvering og utviklingsplaner.

LES INNLEGGET TIL UTNE HER.

I oktober vedtok et enstemmig bystyre strategiplan En bedre hverdag for alle 2019-2023. Dette er kommunens strategiplan for tjenester til mennesker med utviklingshemming og/eller utviklingsforstyrrelser. Flere politikere uttalte at det var gjennomført god brukermedvirkning, mye mer enn for andre planer. Det var en grundig politisk behandling av planen med blant annet høring arrangert av komiteen. Planen har åtte løft og 69 tiltak! Nettopp selvbestemmelse og rettssikkerhet er løft nummer én i planen, herunder hvordan legge til rette for at utviklingshemmede skal kunne medvirke og fortelle hva de mener er viktig. Kanskje fornuftig å la en 4-årig vedtatt strategiplan få anledning til å komme i gang, før det etterspørres en ny annen plan?

At det fremdeles er lang vei frem for å realisere målene i den 4-årige strategiplanen, er hevet over enhver tvil. Det er felles oppgave for alle involverte å bidra til, skriver kommunalsjef Anders Stenvig.  Foto: privat

LES OGSÅ: Trondheim og andre kommuner bryter loven - det kan få alvorlige konsekvenser for utviklingshemmede

Om kvalitet og tilbud har vært, og er på et for lavt nivå, bør den varslede forvaltningsrevisjonen denne våren kunne indikere, og eventuelt legge grunnlag for å revidere strategiplanen. Tema for revisjonen er Kvalitet i bo- og aktivitetstilbuds tjenester og tildeling av bolig.

Det oppfattes i den sammenheng derfor noe underlig at de konkrete uakseptable forhold det refereres til i saken, i all hovedsak ligger flere år tilbake i tid. Men at det har vært, og er enkelte sterkt problemfylte samhandlingsutfordringer mellom sterkt engasjerte pårørende og det tjenestetilbud det offentlige tilbyr deres voksne sønner og døtre, er dessverre et faktum. Likevel må det være viktig å holde blikket på det store bildet.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til

Seneste brukerundersøkelse for området hadde svært positive skår og står dermed i betydelig kontrast til Utne sin analyse og diverse innslag i media. Selvsagt viste brukerundersøkelsen også utfordringer blant annet begrenset med muligheter til å delta i fritidsaktiviteter. Momenter som er innarbeidet i nevnte strategiplan. Men at det fremdeles er lang vei frem for å realisere målene i den 4-årige strategiplanen, er hevet over enhver tvil. Det er felles oppgave for alle involverte å bidra til.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno