Vi må bygge et nytt og bedre tjenestetilbud til utviklingshemmede i Trondheim som er basert på brukernes egne ønsker, skriver Kjetil Utne (H).  Foto: Christine Schefte

Utviklingshemmede fortjener bedre

Gjennom mange år er Bolig- og aktivitetstilbudet (BOA) til utviklingshemmede i Trondheim blitt utsatt for sterk kritikk uten at det har ført til synlige forbedringer. Derfor tar jeg et initiativ i bystyret til å starte med blanke ark og foreslår at kommunedirektøren skal la brukerne selv om deres pårørende beskrive hvordan tjenestetilbudet skal utformes for at de skal få et verdig liv.

LES OGSÅ: Trondheim og andre kommuner bryter loven - det kan få alvorlige konsekvenser for utviklingshemmede

Flere mediesaker de siste månedene, hovedsakelig i Nidaros, har vist uakseptable forhold. Dette er noen få eksempler på hva brukerne og deres pårørende opplever:

  • Får ikke et tilpasset boligtilbud.
  • Får nei til BPA (Brukerstyrt Personlig Assistent).
  • Kommunen bryter svarfrister.
  • Ordføreren svarer ikke på henvendelser.
  • Brukerne trenger stabilitet og ro, men det er stor utskifting av ansatte.
  • Dårlige samarbeidsforhold mellom ansatte, mellom pårørende og ansatte og mellom kommunen og pårørende.
  • En ledelse som ikke er tilstedeværende.
  • Manglende kompetanse.
  • Baksnakking, sladder og dårlig arbeidsmiljø.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

På mitt spørsmål til kommunedirektøren i Arbeids- og sosialkomiteen svarte han at det hadde vært uakseptable forhold på Kampen Bofellesskap, men at det fungerte mye bedre både der og på andre bofellesskap i kommunen. I de rødgrønne partienes budsjett for 2020 skriver de at «De rødgrønne er godt fornøyd med den utviklingen som har vært på boligsiden for mennesker med utviklingshemming».

Dette stemmer ikke med hva pårørende som har tatt kontakt med meg opplever. Derfor må vi bygge et nytt og bedre tjenestetilbud til utviklingshemmede i Trondheim som er basert på brukernes egne ønsker.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter