Så, Stortinget: fjern Nav i sin form. Den fungerer ikke, skriver debattanten.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Har Nav livets rett?

Har sittet litt på sidelinjen og fulgt med alle historier som har kommet i denne tiden med korona og ser hvilke utfordringer og skjebner som havner i denne krisen. I tillegg til et Nav som ikke fungerte før denne krisen; da «Pølse-Hanssen» skapte dette uhyret av en ikkefungerende datasymbiose, der ingen får menneskelig kontakt og personlig medfølelse i denne situasjonen og andre, før krisen.

LES OGSÅ: Noen vil få det verre enn oss

Har jo vært tydelig i mange år at det er kun de ressurssterke som takler og klarer dette datahelvete - dialogen mot denne bastionen som absolutt ikke fungerer for mange og ikke minst de minst ressurssterke som i mange tilfeller ikke engang har råd til en datamaskin, og ikke minst ingen opplæring i hvordan bruke den.

LES OGSÅ: Tak over hodet og mat på bordet

Jeg savner den menneskelige kontakten der vi hadde vårt lokale «trygdekontor» der hvert enkelt menneske med utfordringer kunne kontakte sin lokale kontakt, få et svar fra et menneske som forstod, og hadde lokal tilhørighet.

Så, Stortinget: fjern Nav i sin form. Den fungerer ikke.

Som avdøde Charlie Chaplin sa «det skal et lite menneske til å gjøre feil, et stort menneske til å innrømme feil».

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter