Det er omkring 25 forbrenningsanlegg i Norge som slipper ut ca. 1,6 millioner tonn CO2 per år. Bildet er fra forbrenningsanlegget på Heimdal.  Foto: Håvard Jensen

Aker Solutions: Norge kan redusere utslipp – med Trondheim i front

Norsk industri har blitt truffet hardt av covid-19-pandemien og sterkt fallende oljepriser. Målrettede krisepakker er nødvendig for å sikre arbeidsplasser og stimulere til nødvendig grønn omstilling, og i disse pakkene ligger det store muligheter for å skape lokal aktivitet, blant annet i Trondheim.

De store byene har ambisiøse klimamål. Trondheim vil kutte årlige utslipp med 80 prosent, eller 350 000 tonn, innen 2030. Så langt har man sett få konkrete industriprosjekter for å nå målene, men dette kan nå endre seg. På Stortinget seiler karbonfangst opp som et viktig verktøy for skape arbeidsplasser i industrien, samtidig som man kutter utslipp. Det er enighet om å utrede mulighetene for karbonfangst og lagring ved forbrenningsanleggene i Trondheim, Bergen og Stavanger. Første steg kan komme allerede 30. mai, når Regjeringen skal lansere en grønn omstillingspakke.

LES OGSÅ: Debatt: Kværner Verdal på kanten av stupet?

Løsningene finnes. Aker Solutions har utviklet et nøkkelferdig anlegg for fangst og flytendegjøring av CO2 til forbrenningsanlegg. Det første er allerede solgt til Nederland. Slike standardiserte fangstanlegg er kompakte og har kort leveringstid, som gir rask sysselsetting. Nå er vi klare til å levere tilsvarende anlegg til de store byene i Norge. Kommer man i gang i flere byer, vil prisen kunne gå ned ytterligere. Vi skal gjøre det enkelt for eierne av anleggene å realisere sine klimamål. Den flytende CO2-en kan transporteres til det planlagte mottaksanlegget i Øygarden, for så å lagres permanent i Nordsjøen.

Les også: Varsler full stans ved Kværner Verdal neste år

Heimdal. Det er omkring 25 forbrenningsanlegg i Norge som slipper ut ca. 1,6 millioner tonn CO2 per år. Gjennomsnittsstørrelsen på disse er under 100 000 tonn per år, og Heimdal Varmesentral slipper ut ca. 220 000 tonn i året. Disse anleggene åpner for en annen løsning enn på Klemetsrud i Oslo, som er et større anlegg som inngår i norske myndigheters demonstrasjonsprosjekt. Ved å bruke ferdigutviklede standardløsninger, klare for avfallsforbrenning, kan man holde kostander nede og komme raskt i gang over hele landet. Nye anlegg vil også gi lokal verdiskapning gjennom bygging og drift av anleggene. Prosjektering, innkjøp og montasje kan utføres av norske selskaper. Det kan også legges til rette for lokale entreprenører.

Aker Solutions har gjort en vurdering av følgende forbrenningsanlegg; Heimdal Varmesentral i Trondheim, samt anlegg i Bergen, Oslo, Stavanger og Kristiansand. Felles for disse anleggene er at de har store punktutslipp av CO2 som er spesielt egnet for fangst og lagring. Til sammen kan vi fange 700 000 tonn CO2 fra disse anleggene med standardiserte, modulære anlegg. CO2-en fra slike nye fangstanlegg på toppen av 400 000 tonn fanget fra Klemetsrud utgjør 70 prosent av totale utslipp fra norsk gjenvinning på 1 600 000 tonn.

Fangstanleggene kan være driftsklare innen 2024. Det planlagte lager- og injeksjonsanlegget utenfor Øygarden har kapasitet på 1,5 millioner tonn CO2 per år. Av disse er 800 000 tonn reservert for Klemetsrud og Norcem. Det betyr at det er en restkapasitet på 700 000 tonn som kan utnyttes til å dekke nødvendig behov for de nevnte forbrenningsanleggene over. Norge har dermed en mulighet til å oppnå en klimagevinst på 1,5 millioner tonn CO2 per år fra 2024.

CO2-utslippet fra avfallsforbrenningsanleggene i våre største byer er store punktutslipp som inngår i klimaregnskapet. Ved å fjerne disse store utslippene kan byer som Trondheim lettere nå sine klimamål og få til store kutt innen 2024. Eierne av disse anleggene har nå en unik mulighet til å realisere sine klimaambisjoner.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter