Strandbaren på Stokkøya Ren idyll: Klisjeene sitter tett når Strandbaren på Stokkøya skal beskrives, men her er de store ord faktisk på sin plass. Smakspolitiet kommer definitivt til å ta kjøreturen til Stokkøya flere ganger.  Foto: Audun Hoem Musinoi Hagen

Stokkøya med en bønn til regjeringen: Ikke straff oss for at vi jobber!

Denne teksten ble først publisert på Langklopps Facebook-side, og gjengis etter tillatelse.

Sorry, men dere må lese litt mer om korona og reiselivet ... Da vi traff en betongvegg i midten av mars i år, gikk vi, og mange små og store gründere, ut i en langspurt – som etterhvert viste seg å være en langmaraton.

Vi satte igang med et intenst arbeid for å redde livsverket og arbeidsplassene vi har skapt gjennom mange år med hardt arbeid, stå-på-vilje og engasjement.

Vi lette med lys og lykte etter mulige utveier, fulgte opp våre ansatte, søkte i øst og vest etter informasjon, råd, støtte og penger, andre måter å tjene penger på, måter å få ned alle mulige kostnader på. Utallige webinar, teamsmøter med bank, regnskapskontor, advokater, politikere og kommuneadministrasjon, innimellom hjemmeskole og søvnløse netter.

LES OGSÅ: Økningen skaper en enorm usikkerhet for oss

For oss på Stokkøya fant vi en god løsning: BIO-midler fra Trøndelag Fylkeskommune og med støtte fra Åfjord kommune. I vinter hadde vi lagt store planer for å utvikle oss, bli bedre og mer helhetlig, mer klima – og miljøorienterte og mer bærekraftige. Vi planla dyrking av grønnsaker og urter, samt å få på plass et klimaregnskap i samarbeid med Footprint. Vi hadde allerede sådd mange frø, både fysisk og mentalt, og gledet oss til dette. Da koronaen kom, fryktet vi at vi måtte se grønnsakslandet øde, og la småspirene dø.

Men vi kastet oss rundt, engasjerte gartneren til å lage en utdanningsplan for hele staben, engasjerte Footprint til å lage en opplæringsplan i klimaregnskap og hvordan lage en mer bærekraftig forretningsmodell for framtida.

LES OGSÅ: Storavis tar Trøndelag med blant de 18 beste togturene i verden

Vi var kjappe og flinke, fikk tilsagn både fra fylkeskommune og Åfjord kommune, og kunne leie inn kompetanse, samt betale våre ansatte lønn for å få opplæring, innsikt i og ikke minst få engasjement for matproduksjon, og glede av å grave i jorda.
Resultatene ser vi allerede, vi fikk de ansatte kjappere tilbake i jobb, de har allerede lært mye om dyrking, og ikke minst ser vi at det blir direkte resultater av arbeidet nå når det gror og spirer rundt oss.

Jeg har snakket veldig varmt om ordningen, dette har virkelig vært noe av det mest positive i den siste tiden!

Men, så skjønner jeg etter hvert ... At de som har valgt å ikke åpne bedriftene sine, av frykt for å få omsetning uten positivt driftsresultat, (noe som henger som en mørk sky hver eneste åpne driftsdag også her), at de som ikke har fått opplæringsmidler for å få sine ansatte i en eller annen aktivitet, faktisk vinner på det.

For våre kjærkomne BIO-midler, som er øremerkede midler til innkjøp av kompetanse og lønn til de ansatte etter klare opplæringsplaner og budsjett godkjent av fylket, skal regnes som omsetning?

LES OGSÅ: Ny internasjonal arkitekturpris til Stokkøya

Hvilke deler av disse midlene skal dekke de faste kostnadene våre? For de faste kostnadene våre er faktisk ikke godkjent av fylket som opplæring. Hverken lånet, rentene, telefonutgiftene, data-, kassasystem eller strømutgifter ble faktisk med inn i det budsjettet. Vi får altså avkortet kompensasjonsordningen vår tilsvarende den totale summen av BIO-midlene.

Er det bedre at vi stopper hele BIO-opplæringen, lar plantene dø, de ansatte bli lengre permittert og setter oss og venter på kompensasjonsordningen? Vi har også fått midler fra det kommunale krisefondet, som går direkte til merutgifter i forbindelse med korona: Innkjøp av plexiglass, smittevernutstyr, all administrasjon med nye rutiner, innleie av ekstra boliger til de ansatte for å ivareta smittevernhensyn for dem, ekstra renhold. Dette dekker heller ikke de faste kostnadene våre.

Dette skal visst også regnes inn som omsetning, selv om det er til direkte dekning av merutgifter.

Kjære regjering – vær så snill, ikke straff initiativ og aktivitet!

Facebook-innlegget til Langklopp ble publisert tirsdag kveld. Onsdag ettermiddag fikk Stokkøya Strandbaren en e-post fra finansdepartementet med følgende innhold:

«Hei, da har vi sett på dette sammen med Skatt. Tilskudd fra BIO-ordningen er ment å dekke kostnader til opplæring av ansatte i forbindelse med omstilling. Vi er enige om at dette tilskuddet ikke er naturlig å anse som erstatning for inntekt, og det skal dermed heller ikke inngå i beregningen av omsetning.

I Facebook-innlegget det ble vist til, var også dekning av ekstra kostnader i forbindelse med smitteverntiltak nevnt. Vi finner at den samme vurderingen gjør seg gjeldende her; dette er tilskudd til dekning av kostnader, og ikke erstatning for inntekt fra salg av varer eller tjenester.»

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno