Bryggerisalg av sterkøl bryter med EØS-avtalen

Å tillate bryggeriutsalg av sterkøl, slik mandagens leder i Adresseavisen tar til orde for, er i strid med EØS-regelverket. Lederartikkelen argumenterer med at sterkøl er dyrt, at det blir svært begrenset salg og at få mennesker vil drikke mer av å tillate dette. Men det er ikke dette som er det egentlige problemet med forslaget.

LES LEDEREN: Lokale bryggeri bør få selge litt sterkere øl

I Norge har vi en vinmonopol-ordning som fungerer veldig godt. Vinmonopolet er godt likt av nordmenn, men ikke like godt likt av EU. De er i utgangspunktet imot alle former for monopol-ordninger, men har gitt Norge lov til dette, av folkehelsehensyn. Øl og vin er i motsetning til eplesider, som har gårdutsalg, omfattet av EØS-avtalen. Å tillate salg av øl med sterkere enn 4,7 prosent andre steder enn på Vinmonopolet, er et brudd på EØS-avtalens prinsipp om likebehandling av produsenter.

Skulle et slik forslag bli realitet, vil vi risikere å miste et av våre viktigste virkemidler for ansvarlig alkoholsalg. Forslaget truer monopol-ordningen vår, i motsetning til hva lederen i Adresseavisen påstår.

LES OGSÅ: Ølkulturen i Norge står sterkest i Trøndelag

Alkohol påfører individ og samfunn store skader og kostnader. Forskningen er tydelig på at de viktigste virkemidlene vi har for å begrense alkoholkonsumet, og dermed skadene, er reklameforbud, regulering av tilgjengelighet og pris. I Norge er monopolordningen en viktig del av dette.

Norge har sluttet seg til Verdens helseorganisasjons (WHO) globale mål om ti prosent reduksjon av skadelig bruk av alkohol innen 2025, og dette er et nasjonalt mål i intet mindre enn to folkehelsemeldinger.

LES OGSÅ: Bryggerifestivalen i Trondheim hadde et rekordår i fjor

Dersom sterkøl kan selges andre steder enn på Vinmonopolet, vil det føre til at en mer alkoholsterk variant av øl blir mer tilgjengelig. Å legge til rette for at folk bytter ut vanlig øl med sterkøl, og gjøre sterkøl mer tilgjengelig enn i dag, er en dårlig strategi for å få ned et helseskadelig forbruk. Skal vi lykkes med å nå WHO-målet, må vi gjøre vedtak for å redusere tilgjengeligheten, ikke øke den.

Actis ønsker å beholde Vinmonopolet, og det er det sterk oppslutning om hos det norske folk. I flere år ar Vinmonopolet ligget på toppen i kundetilfredshet, og vant så sent som i år Norsk Barometers kundetilfredspris. Å tillate bryggeriutsalg av sterkøl vil, i motsetning til hva Adresseavisen mener, svekke norsk alkoholpolitikk.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter