Når NTNU nå skal huse utdanning, studenter og ansatte i Elgeseter gate 10, bør bygget oppkalles etter en av de sentrale kvinnene i NTNUs historie, skriver debattantene.  Foto: ILLUSTRASJON: Backe og Link Arikitekturs

Elgeseter gate 10 bør kalles opp etter NTNU-pionér Rigmor Austgulen

Statsbyggs byggeprosjekt i Elgeseter gate 10 skal ende med et bygg som skal huse utdanninger, treningssentre og møteplasser for studenter og ansatte ved NTNU. I dag er det det såkalte «Fische-bygget» som står der. Nybygget skal gis navn etter en navnekonkurranse.

Vi som står bak dette innlegget mener NTNU nå må bruke anledningen til å skrive kvinners viktige bidrag inn i NTNU-historien ved å kalle opp bygget etter en sentral person i opprettelsen av NTNU i 1996, nemlig professor Rigmor Austgulen.

LES OGSÅ: Kvinnenavn i bybildet

Det er mange grunner til å synliggjøre Austgulen på denne måten. Hun var den den første kvinnen som tok doktorgrad i medisin i Trondheim. Hun ble deretter en foregangsforsker i medisin, men hadde også studert både realfag og filosofi. Hun etablerte tverrfaglig internasjonalt samarbeid og skapte internasjonal anerkjennelse for sin pionerinnsats for forskning på svangerskapsforgiftning. Hun formidlet aktivt betydningen av molekylær og genetisk forskning til allmennheten, og hun bygde opp pasientbiobanker som fortsatt vil benyttes til forskning i mange år. Hun bidro også sterkt til å øke rekrutteringen av medisinere til forskning ved å etablere forskerlinjen som en del av medisinerutdanningen.

LES OGSÅ: En leges tanker om å gi dårlige nyheter i koronaens tid

Rigmor Austgulen satte også tydelige politiske spor. Gjennom sin deltakelse i Underdalutvalget bidro hun til å legge til rette for opprettelsen av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i 1996. Hun ble deretter NTNUs første prorektor for utdanning.

Som prorektor var hun blant annet opptatt av kjønnsbalansen i teknologistudier, og tok initiativet til et prosjekt for å øke kvinneandelen på datastudier som lyktes i en grad som vakte internasjonal oppmerksomhet, og som la grunnlaget for mange senere tiltak for rekruttering og likestilling både ved NTNU og andre utdanningsinstitusjoner. Hun ble tildelt NTNUs likestillingspris i 2002. Austgulen var en tydelig rollemodell for svært mange ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og en foregangskvinne innen forskning, formidling, undervisning og likestilling.

LES OGSÅ: Design og bærekraft for i dag, i morgen og fremtiden

Bygget som skal reises har Statsbygg som byggherre. Bygget er både et NTNU-bygg, men også en del av et bybilde. Bybildet i Trondheim preges i svært sterk grad av menns bidrag til historien. Det er på tide at man bruker anledningene til å anerkjenne kvinners viktige bidrag. Når NTNU nå skal huse utdanning, studenter og ansatte på Øya, bør bygget oppkalles etter en av de sentrale kvinnene i NTNUs historie: professor Rigmor Austgulen.