Dagens behandling i formannskapet av kommunens mange brudd på arbeidsmiljøloven det siste året, viser at det fortsatt er mangel på helsepersonell i kommunen, skriver hovedtillitsvalgte Ingrid Berg Selfjord, NSF (bildet) og Mia Småvik Rørdal.  Foto: Terje Svaan

Det er fortsatt mangel på helsepersonell

Kommunens mange brudd på arbeidsmiljøloven det siste året viser at det fortsatt er mangel på helsepersonell i kommunen for å dekke behovet for personer og kompetanse innenfor lovens rammer.

I formannskapets orienteringsmøte tirsdag 19. mai kunne vi høre, via kommunens livestream fra møtet, at organisasjonsdirektør Elin Solbu fortalte at alle sykepleiere i Trondheim kommune har den stillingsandelen de ønsker. Vi er usikre på hvilken kilde direktøren for organisasjon har hatt når hun har innhenta denne kunnskapen. En rask spørrerunde blant våre mange tillitsvalgte i Trondheim avslører at det fortsatt er ufrivillig deltid på flere enheter, også for våre medlemsgruppe, sykepleierne.

LES OGSÅ: Nå har Helseplattformen doblet antall ansatte

Solbu ba også politikerne snakke med fagforeningene for å få oss til å forstå at vårt standpunkt om arbeid hver tredje helg var uheldig med tanke på å nå målet om større stillinger. NSF snakker gjerne med alle som vil snakke med oss om heltid, arbeidstid, rekruttering, arbeidsmiljø og kvalitet. Vi har også snakka med arbeidsgiver om dette. Faktum i saken er at vi har inngått en avtale om at det er hver tredje helg, som er hovedregelen om ikke den ansatte selv ønsker å ta på seg flere helger. En avtale vi tror er viktig både for å sikre helsepersonell tilstrekkelig hvile og også for at kommunen skal ha et ok utgangspunkt for å rekruttere flere sykepleiere.

LES OGSÅ: Slitasjen på ansatte bekymrer

Dagens behandling i formannskapet av kommunens mange brudd på arbeidsmiljøloven det siste året viser at det fortsatt er mangel på helsepersonell i kommunen for å dekke behovet for personer og kompetanse innenfor lovens rammer. For å bedre dette må vi ha en mer presis debatt om deltid og arbeidsbelastning, enn den vi så i formannskapet sist uke.