Ingvild Kjerkol (Ap) reagerer på Adresseavisens leder som mener at hastverk preger behandlingen av bioteknologiloven. Endringer som har vært ute på bred høring i mange runder i fagmiljøene og i offentligheten, skriver Kjerkol.  Foto: NTB / Scanpix

På tide og riktig med en moderne bioteknologilov 

Adresseavisen siterer fredag lederen i Bioteknologirådet på lederplass. Adresseavisen er kritisk til at Ap, SV og Frp i Stortinget sikrer flertallsvedtak for endringer bioteknologiloven som det har vært flertall for blant partienes på Stortinget i flere år. Endringer som har vært ute på bred høring i mange runder i fagmiljøene og i offentligheten. Problemet er ikke bare at redaksjonen ikke har fulgt med i timen, de siterer også bare deler uttalelsene til leder Ole Fritjof Nordheim.

Til NRK Dagsnytt Atten mandag 18. mai uttalte Nordheim: «Bioteknologirådet var kritiske til at mange av disse spørsmålene ikke ble tatt fram i regjeringens lovforslag i fjor. I praksis har man lagt lokk på mange av disse veldig viktige diskusjonene. Bioteknologirådet har sagt at regjeringen var for sakte og Stortinget for raske».

LES LEDEREN: Uryddig liberalisering av bioteknologiloven

Høyreregjeringen leverte meldingen om bioteknologiloven i juni 2017. Etter mange år med offentlig debatt, vedtok et stort flertall i Stortinget våren 2018 en rekke endringer. Så fikk KrF lov til å stoppe alt. Retten til assistert befruktning for enslige og oppheving av forbudet mot eggdonasjon står begge regjeringspartiene Høyre og Venstre bak. Men Erna Solberg har gitt all makt i disse spørsmålene til KrF og Kjell Ingolf Ropstad og hans 4,2 prosent av velgerne.

Til de forslagene om å endre bioteknologiloven som det nå er flertall for, så er dette altså spørsmål som har vært til offentlig debatt i mange år. Som partiene har tatt stilling til på sone landsmøter for flere år siden.

Bioteknologirådet, både det tidligere rådet og dagens sammensetning, har behandlet alle disse spørsmålene før og går inn for både å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. De går også inn for tilbud om ultralyd til alle kvinner med ti mot fire stemmer. Og NIPT-testen er i dag godkjent og innført i helsetjenesten av helseminister Bent Høie. Det Ap, SV og Frp sikrer flertall for, er at den ikke lenger skal være forbudt for andre kvinner enn de som i dag oppfyller de smale kriteriene for å motta tilbud om fosterdiagnostikk.

LES OGSÅ: Slik blir den nye bioteknologiloven

Arbeiderpartiet går inn for tidlig ultralyd, etter klare råd fra landets fostermedisinske miljø, som med nye metoder kan behandle en rekke lidelser og tilstander i mors liv, bare det oppdages tidlig nok. Norsk fostermedisin har en stolt tradisjon for å stå på fosterets side og hjelpe de aller minste pasientene. Her ved St. Olavs har vi Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin. De har lenge anbefalt disse endringene. Særlig for å kunne hjelpe tvillinger med felles morkake. Mellom 150 og 200 tvillingsvangerskap årlig i Norge har bare ei morkake. 20–30 av disse vil utvikle tvilling transfusjonssyndrom, og tidlig diagnostikk, tett oppfølging og behandling er livreddende for disse fostrene.

LES OGSÅ: Tiden er moden for assistert befruktning for enslige

Skremselsbildene om «sorteringssamfunnet» er skremmebilder fra konservative krefter som ikke vil gi kvinner og familier rett til kunnskap og egne valg. De vil dessverre heller ikke gi landets fostermedisinere nødvendige verktøy til livreddende behandling til de aller minste pasientene i mors liv.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter