Kværner Verdal-ansatte markerte i 2018 en ny storkontrakt. Nå trengs et krafttak for industrien, mener Verdal Ap.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Krafttak mot industridød

Samtidig som regjeringa setter ny rekord i overskridelse av handlingsregelen og bruk av oljepenger, velger den å stenge ned oljeindustrien hvor pengene kommer fra.

Oljeindustrien er dobbelt rammet – både av koronapandemien og av sterkt synkende oljepris. Titusenvis av arbeidsplasser står i fare, og vi står overfor en reell trussel om industridød. For lokalsamfunnet Verdal er dette katastrofalt. Over sju hundre mennesker jobber i hjørnesteinsbedrifta Kværner, som produserer stålkonstruksjoner for offshore-industrien. Over 3250 i miljøet rundt, som til sammen utgjør landets tredje største industripark.

LES KOMMENTAREN: Milliardene flyr, men de må også treffe målet

Forhistorisk gufs. Vi ser industriarbeidere og fagforeninger kjøre kampanjer hvor de ber regjeringa om å spare arbeidsplassene sine. Arbeidsplassene som igjen skaper verdiene samme regjering kappes om å fordele. Fra en sosialdemokratisk synsvinkel ser dette nedlatende, nedverdigende og totalt feil ut. Det kan se ut til at den blå regjeringa har tatt oss enda lenger tilbake i tid enn vi hittil har registrert. Skal vi tilbake dit at vanlige arbeidere skal stå med lua i hånda og trygle «de høye herrer» om ting som bør være selvfølgeligheter? Hva er dette? 1920?

LES LEDEREN: Regjeringen vil la laksemilliarder fare

Det skulle bare mangle at politikken gjør sitt for å bevare industriarbeidsplassene. Det er mange grunner til at det er det eneste fornuftige.

 • At velferdsstaten fortsetter, forutsetter at verdiskapingen som finansierer den fortsetter. Fortsatt kommer hver åttende krone i statsbudsjettet, og hver fjerde eksportkrone, fra oljeindustrien.
 • Vi forspiller sjansen vår til å få et bærekraftig samfunn. Enten man liker det eller ikke er det stadig oljen som skiller oss fra et hvilket som helst u-land. Forskning viser at Norge kan klare «det grønne skifte». Forutsetningen er imidlertid at politikken evner å spille på lag med forskning og industri. Fremtidens bærekraftige industri må bygges på skuldrene av dagens industri. Da er det en forutsetning at vi ikke bekker dagens industri over ende, slik at vi ikke har en grunnmur å bygge fremtiden på.
 • Maktdemonstrasjon, splitt og hersk. Avstanden mellom verden innenfor Ring 3 og distriktene har vel knapt vært større. Regjeringens opptreden overfor industriarbeidere og distriktene er respektløs, den er snobbete, og den bekrefter alle fordommer om at Oslo-politikere ikke evner å ivareta Distrikts-Norge. Vi trenger ikke mer polarisering mellom by og bygd - vi trenger initiativ til lagspill.

LES OGSÅ: Partiene må samle seg om et budsjett for dugnad

Stortingets behandling av regjeringas petroleumspakke må resultere i at lønnsomheten i nøkkelprosjekter, eksempelvis Hod-prosjektet, gjenopprettes. Det vil være en god start. Deretter bør vi se på om det er mulig å utbetale bedriftene lønnstilskudd for å holde ansatte i aktivitet, fremfor å likevel bruke tilsvarende beløp på å betale permitterte dagpenger for å gå hjemme å sparke stein.

Til sist trenger dødtiden som i en periode vil oppstå å fylles med kompetansehevende tiltak. Dette bør ses som en mulighet til å målrettet kunne investere fellesskapets penger i broen over til en bærekraftig fremtid. Uten å miste velferden vi tar som en selvfølge i prosessen.

LES OGSÅ: De ansatte skal ikke betale for koronakrisen

Innlegget er signert av:

 • Ole Gunnar Hallager, Gruppeleder Verdal Arbeiderparti
 • Arild Pedersen, Partileder Verdal Arbeiderparti
 • Anita Steinkjer, LO-leder Verdal og Kommunestyremedlem Verdal Arbeiderparti
 • Trine Reitan, Formannskapsmedlem og Kommunestyremedlem Verdal Arbeiderparti
 • Jorunn Dahling, Kommunestyremedlem Verdal Arbeiderparti
 • Tor Martin Nordtømme, Kommunestyremedlem Verdal Arbeiderparti
 • Inger Åse Evenmo, Kommunestyremedlem Verdal Arbeiderparti
 • Ove Morten Haugan, Kommunestyremedlem Verdal Arbeiderparti
 • Geir Ivar Singstad, Kommunestyremedlem Verdal Arbeiderparti
 • Ragnhild Iversen, 1.vara kommunestyret, Verdal Arbeiderparti
 • Torill Elverum, Medlem Verdal Arbeiderparti
 • Asgeir Lund, Medlem Verdal Arbeiderparti
 • Sigurd Opskar, Medlem Verdal Arbeiderparti
 • Lars Olav Iversen, klubbleder Tine Verdal og Medlem Verdal Arbeiderparti

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter