Jakt skal være en folkeaktivitet – ikke en rikmannsport for de få!

Høyreregjeringen vil derimot fortsette salget av våre felles norske skoger som konsentrerer jakt- og fiskerettigheter på færre hender. Etter debatten i Stortinget om salget av Statskog stilte jeg skriftlig spørsmål til landbruksminister Bollestad om høyreregjeringen vil legge om kursen, men de nekter.

LES OGSÅ: Sauebonden mistet elleve lam i sommer. Plutselig kom de tilbake.

Dette er en betenkelig utvikling. En viktig grunn til at Norge har hatt god fordeling og reelt, sterkt demokrati er at naturressursene har vært eid i fellesskap eller fordelt på mange hender med lokalt spredt eierskap. De største skogeierne som er Høyres støttespillere, har alltid ønsket å fjerne lover og demokratiske reguleringer som sikrer fordeling av eierskapet til skogen og demokratisk styring. Selv om det nå er påvist at 30 prosent av skogen som selges fra oss som fellesskap ender hos aksjeselskaper eller eiere som bor andre steder enn der skogen ligger, vil de fortsette salget. Og det er i grunn ikke rart, fordi dette alltid har vært høyrepolitikk.

Arbeiderpartiet vil stoppe denne utviklinga. Under den rødgrønne regjeringa sikret vi mer skog og flere jakt- og fiskemuligheter på felles hender. Får vi makt fra 2021 kommer det til å være sikkert at jakt og fiske skal være en folkeaktivitet for det breie lag av befolkninga, ikke en riksmannsport for de få!

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter