Ikke skyld på alle andre, SV-Michelsen

Det er riktig som Michelsen skriver: Klimagassutslippene i Norge gikk ned fra 2017–2018. Faktisk har utslippene i Norge gått ned hvert eneste år fra 2015 til 2018 (siste tilgjengelige SSB-tall). Det er fordi Høyre, Frp, Venstre og Kristelig Folkeparti, i godt samarbeid med folk og næringsliv, ikke bare har snakket om å kutte klimagassutslippene, men gjennomført politikk som gir resultater. Likevel er vi ikke fornøyd. Derfor vil Høyre:

  1. Gjøre det mer lønnsomt å velge grønt. Det må det bli billigere å velge miljøvennlig og dyrere å forurense.
  2. Øke tempoet i klimapolitikken.
  3. Legge til rette for at det kan skapes flere lønnsomme, grønne jobber i privat sektor.
  4. Samarbeide tettere med EU om å kutte utslipp og utvikle morgendagens klimateknologi.

LES BAKGRUNN: Klimasmell for Trondheim - utslippene øker

Parallelt med at klimagassutslippene nasjonalt er redusert med nærmere 2,5 millioner tonn (!) i perioden, har klimagassutslippene i Trondheim økt med over 10 prosent. Det til tross for at Ap og SV før valget i 2015 lovet oss i Trondheim å kutte utslippene. Ordfører Rita Ottervik skrev til og med et innlegg til nettstedet Energi og Klima med overskriften «handling er viktigere enn ord». Jeg kunne ikke vært mer enig med henne i det. Det er derfor synd å være vitne til at SV-Michelsen i et innlegg skylder på alle mulige andre når Miljødirektoratets tall viser at klimapilene dessverre peker i feil retning.

LES OGSÅ: Ta deg en tur innom speilet, Egseth

LES OGSÅ: Holdning over underholdning, Ottar Michelsen

Hvorfor går utslippene i Trondheim opp? Det er i stor grad fordi utslippene fra forbrenningsanlegget på Heimdal øker. Det skyldes igjen at det kastes mer plast. Avfallspolitikken er kommunal. Hva vil du gjøre for at det kastes mindre plast, Michelsen?

Olje som spisslast på Heimdal: Det er riktig at olje brukes som spisslast av forbrenningsanlegget på Heimdal. Det er ikke bra. Derfor har vi økt avgiften på mineralolje for å gjøre det dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlig. Siden 2010 har bruken av mineralolje på Heimdal gått ned fra 7,1 prosent, til 0,5 prosent i 2019. Det er bra, men ikke bra nok. Derfor har vi sagt at vi vil fortsette å øke avgiften.

LES OGSÅ: Ikke godt nok, Egseth

SSB og Miljødirektoratets tall. Vi kan sikkert fortette å slå hverandre i hodet med ulike tall, Michelsen, men tallene jeg bruker er fra SSB og Miljødirektoratet. Jeg velger å legge dem til grunn uavhengig av hvordan de har periodisert reduksjonene som følge av klimapolitikken Høyre gjennomførte sist vi satt i regjering. De viser at utslippene nasjonalt har gått ned hvert år mellom 2015–2018, mens de i Trondheim var 10 prosent høyere i 2018 sammenlignet med hva de var i 2015, da dere gjenvant makta i byen vår.

Jeg håper makta i Trondheim vil prioritere å kutte byens klimagassutslipp i årene som kommer. Det skjer veldig mye bra, men det må gjøres mer. Det viser tallene fra Miljødirektoratet.

Her følger Peder Egseths svar til Roar Aas (Arbeiderpartiet):

«Handling er viktigere enn ord, Aas»

Overskriften er ikke min. Jeg har lånt den. Fra ordfører Rita Ottervik sin kronikk i Energi og Klima i 2015. Jeg kunne lånt mer. Blant annet dette: «Å løse klimaproblemene krever mer enn ord, det krever politisk ledelse og handling. Da må vi ha et parti som tør å sette miljø og klima foran lettvinte løsninger.» Likevel viser tallene fra Miljødirektoratet at utslippene i Trondheim har økt med over 10 % fra 2015 til 2018. Betyr det at byen vår mangler politisk ledelse? Jeg tror ikke det. Makta i Trondheim med Arbeiderpartiet i spissen har gjort mye bra. Du nevner mye av det, men det hjelper ikke hvis klimagassutslippene fortsetter å øke. Da må gjøres mer. Handling er viktigere enn ord. Derfor er på tide med et klimapolitisk taktskifte i byen vår.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter