Politisk skolebygg-duell mellom Stine Hostad fra Høyre og Ottar Michelsen fra SV.  Foto: Christine Schefte

Ikke godt nok, Egseth

Klimagassutslippene i Norge gikk ned med 0,9 prosent fra 2017 til 2018. Klimaminister Rotevatn har innrømmet at vi ikke ligger an til å nå målet som er satt for 2020, men Høyres Peder Egseth liker det han ser. Fra 2009 til 2018 har utslippene i Trondheim gått ned med 20 prosent (SSB-tall). I 2018 gikk utslippene noe opp igjen. Jeg er enig med Egseth, dette er ikke godt nok.

I mitt innlegg til Peder Egseth påpeke jeg at for å virkelig redusere klimagassutslippene, må vi dra i samme retning. Kommunene har bl.a. ansvar for arealpolitikk, fylket har ansvar for kollektivtrafikken, og staten har bl.a. ansvar for avgiftspolitikken og lovverket. For å nevne noe. Null respons fra Egseth.

LES BAKGRUNN: Klimasmell for Trondheim - utslippene øker

Det viktigste grepet kommunene kan gjøre for å få ned biltrafikken, er en god arealpolitikk. Der er vi godt i gang og stadig flere reiser miljøvennlig i Trondheim. Når jeg påpeker at det hadde vært kjekt om også staten så at innpendling spiller en rolle og at det hadde vært en fordel å satse på jernbane framfor motorvei inn mot Trondheim, svarer Egseth med gjennomsnittstall fra biltrafikken.

Bygg- og anlegg er en annen viktig sektor. Trondheim har et godt samarbeid med utbyggere på klimavennlige løsninger og stiller selv krav til både materialer og utslippfrie anleggsplasser. Mange store utbyggere gjør en god jobb og vi har bl.a. fått flere prosjekt i massivtre. Når jeg utfordrer Egseth på hva staten gjør og om vi gjennom lovverket ikke bør få sterkere virkemidler, ser han en annen vei.

LES MICHELSENS INNLEGG: Ta deg en tur innom speilet, Egseth

LES SVARET FRA EGSETH: Jeg er fornøyd med det jeg ser i speilet

Trondheim er også involvert i en rekke forskningsprosjekt sammen med kompetansemiljøene i Trondheim for å komme opp med enda bedre løsninger, bl.a. gjennom Smart City prosjekter og Zero Emission Neighbourhoods. Flere bydeler planlegges med nullutslipp. Den største utslippskilden i Trondheim er forbrenningsanlegget. Det er statlig eid. Egseth sier at de har innført forbud mot oljefyring, men glemmer å si at det fortsatt brukes både olje og fossil gass i fjernvarmenettet. Hvorfor?

Regjeringens manglende handlekraft vises for alvor når vi ser bak tallene. Årsaken til at de nasjonale utslippene gikk ned fra 2017 til 2018 var mindre bruk og lekkasje av kjølegassen HFK. Dette skyldes endringer i avgiftene i 2003 (!) som nå slår inn på redusert bruk. Utslippene av CO2 gikk opp i 2018, Egseth.

Alle aktører må dra i samme retning for å få ned klimagassutslippene. Svaret fra Egseth er derfor nedslående. Vi er ikke i nærheten av å nå målene, men Egseth er fornøyd – han liker det han ser. Kun seier er godt nok, sier Egseth om klimakampen. Jeg er enig, men i 2020 holder det ikke å lene seg på en avgiftsendring fra 2003.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter