Asker 20200401. Kronprins Haakon på sitt kontor på Skaugum i videomøte med butikkansatte onsdag. Foto: Maren Kvikshaug/Det kongelige hoff / NTB scanpix  Foto: Maren Kvikshaug/Det kongelige hoff (ILLUSTRASJON, Kronprins Haakon på sitt hjemmekontor på Skaugum)

Fullt forsvarlig hjemmekontor

Arbeidsgivere må tenke på hvordan de skal ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø når arbeidstakere bes innstille seg på at hjemmekontorsituasjonen blir langvarig.

Vi er på vei inn i normaliseringsfasen av koronakrisen. Bedrifter legger nå planer for delvis gjenåpningen av lokaler og samtidig drift med hjemmekontor. Når dette gjøres er det viktig at det tas tilstrekkelig hensyn til hjemmekontorsituasjonen, og at det gjøres en samlet vurdering som inkluderer arbeidsmiljøfaktorer som påvirker helsen.

Arbeidstilsynet kom i sist uke ut en veileder med råd for tilbakeføring til kontorene. Veilederen er nyttig ut fra et smittevernperspektiv. Anbefalingen er at alle som kan fortsatt bør sitte på hjemmekontor. Da trengs det også konkrete råd som arbeidsgivere kan benytte for å sikre gode arbeidsforhold fra hjemmekontoret.

LES KRONIKKEN: Om å sjonglere omsorg for egne barn med hjemmekontor

I arbeidsmiljøloven stilles det krav til at «arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd». Smitterisiko er en av disse faktorene. Ergonomiske forhold vil være en annen, og risiko knyttet til alenearbeid vil være en tredje.

Enhver arbeidstaker har blitt berørt av koronapandemien. For veldig mange har det ikke vært snakk om en endring i arbeidsoppgavene som utføres. Men rammebetingelsene for å utføre arbeidet er endret. Fra godt tilrettelagte arbeidsforhold med flere skjermer, justerbare pulter og stoler, sitter vi nå på pinnestoler med laptopen plassert på kjøkkenbordet.

Det er mange kreative løsninger på hvordan ansatte har rigget seg til, men vi utfører likevel jobbene våre hjemmefra i miljø som ikke er tilrettelagt for arbeid over tid.

Les om våre nye debattsider: Du har mye å glede deg til!

Fokuset de siste ukene har vært å opprettholde drift. Man går i beredskapsmodus og mobiliserer for å komme seg igjennom krisen. Vi har greid å omstille oss raskt og både arbeidsgivere og -takere strekker seg langt for å holde hjulene i gang. At alle er i samme båt gjør også situasjonen lettere å håndtere.

Utfordringen er at vi ikke vet hvor lenge unntakstilstanden kommer til å vare. Når midlertidigheten blir langvarig så blir det viktig å vurdere om tilretteleggingen for arbeid hjemmefra er god nok. Da vil også forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem kunne gjøres gjeldene. Denne gir unntak fra noen bestemmelser i arbeidsmiljøloven, men det stilles fortsatt krav om systematisk oppfølging og full forsvarlighet.

LES OGSÅ: «Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry»

Når alt fokus i tilbakeføringsfasen settes på tiltak for å redusere smitterisiko så er det viktig at man også vurderer om dette medfører andre uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Først da kan man si at man har gjort en samlet vurdering av faktorene i arbeidsmiljøet.

Mange bedrifter har allerede gjennomført gode tiltak for å tilrettelegge for sine ansatte de siste ukene. De har latt ansatte hente utstyr for å få fungerende hjemmekontor. Noen har innført obligatoriske pauser for sikre seg at ansatte kobler av fra jobben hjemmefra. Mange har innført korte daglige statusmøter for å sikre at man ser hverandre.

Men det er også mange som ikke er bevisst på de uheldige effektene med å være pålagt hjemmekontor.

LES OGSÅ: Ikke alle kan jobbe fra godstolen hjemme

Nå har det gått snart to måneder og mange begynner å kjenne seg utslitt og lei av hele situasjonen. Det er som å løpe en ultramaraton uten å vite hvor målstreken er.

For hver uke som går vil slitasjen bli større. Noen kommer til å kjenne det i kroppen og andre vil kjenne det i hodet. Har man først kommet så langt er veien til sykemelding kort. For å unngå dette bør bedrifter allerede nå tenke på hva de kan gjøre for å forebygge den uheldige belastningen som hjemmekontoret kan medføre.