I et markedsliberalt kraftmarked vil mindre tilgang på strøm bety høyere strømpriser i Norge, både for forbrukere og den kraftkrevende industrien som Elkem Thamshavn, skriver debattantene.  Foto: MARIUS SUNDE TVINNEREIM (ARKIV)

Stans flere utenlandskabler

Sammen med regjeringa og Miljøpartiet de Grønne stemte Arbeiderpartiet torsdag 23. april mot å skrote den fordyrende kraftkabelen til Skottland, Northconnect. I stedet for å si nei til konsesjon, har vi bare fått en utsettelse.

Les også: Northconnect får ikke konsesjon nå

Strømprisen i Storbritannia er vesentlig høyere enn i Norge. Det vil gjøre kabelen til en eksportkabel for strøm som er langt billigere i Norge. Det vil drenere kraftoverskuddet i Norge og trekke opp strømprisen, for forbrukere og industri. Det vil gjøre vindkraftanleggene mer lønnsomme og sannsynligvis påskynde bygginga av nye vindparker på land i Norge.

I et markedsliberalt kraftmarked vil mindre tilgang på strøm bety høyere strømpriser i Norge, både for forbrukere og den kraftkrevende industrien.

LES OGSÅ: Formålet med Skottlandskabelen er sal av kraft til høg pris

Strømprisen er en viktig konkurransefordel for norsk kraftforedlende industri, og flere utenlandskabler øker risikoen for utflagging av metallproduksjon som silisium og aluminium. Dette kan også hindre en ytterligere utbygging av denne industrien i Norge. Ser Aps energipolitiske talsperson, Espen Barth Eide, for seg at vi skal gå fra å være industrinasjon til å bli en råvareleverandør?

Den kraftkrevende industrien er hjørnesteinsbedrifter i en rekke lokalsamfunn i Norge. I Orkland er Washington Mills og Elkem Thamshavn viktige motorer i det lokale næringslivet. Elkem Thamshavn er den eneste bedriften i Orkland med en årlig omsetning på over en milliard.

Bedriften er den største innkjøperen av varer og tjenester i Orkland. Det gjør den til den største lokale motoren i det lokale nærings- og arbeidslivet.

LES OGSÅ: Borten Moe: - Strømmen må gå begge veier

I tillegg til hva strømprisen betyr for arbeidsplassene hos oss, og hva vi skal leve av i framtida, så har norsk metallproduksjon spesielt lave utslipp av CO2, slik at en utflagging av produksjonen vil være negativt for klimaet internasjonalt.

Arbeiderpartiet later som om det er en løsning når de krever at det er statseide Statnett som skal eie alle utenlandskablene. Greit at private investorer ikke skal inn i kabelmarkedet, men hittil har Statnett bygget alle utenlandskablene, slik at dette er ingen garanti mot Northconnect.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Vi minner om at Statnett opprettet kraftbørsen og har vært en svært aktiv pådriver for et europeisk kraftmarked siden på 90-tallet. I en årrekke har Statnetts ledelse reist som misjonærer rundt i Europa og messet liberalistisk marked for strøm og har vært en viktig fødselshjelper for bygging av utenlandskabler og et mer omfattende kraftmarked i Europa.

Statnett bygger gjerne en kabel til Skottland dersom regjeringen gir beskjed om det. Vi må holde trykket oppe for å hindre flere utenlandskabler.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter