Foto: Richard Sagen (Bildet viser NTNU-rektor Anne Borg)

NTNU svikter studentene. Er de virkelig så lite ambisiøse?

Bent Høies tale der han takket ungdommen, har vakt stor begeistring. Hvis det er noen som har satt livene sine på vent, så er det nettopp dem. Men det hadde ikke vært å forakte om noen hadde gjort mer for å lette litt på deres situasjon. Her går NTNU foran som et skrekkens eksempel.

LES OGSÅ: Lege om korona-utbrudd: Folks tillit er vår kollektive vaksine

Rektor har nylig kommunisert at høstens forelesninger vil være digitale. Hvorfor i all verden komme med dette nå? Vi vet da ingenting om hvordan situasjonen er til høsten, ei heller NTNUs rektor og hennes administrasjon. Dette er jo regelrett å spenne beina vekk under studentene hva inspirasjon og eventuell glede over å starte studier til høsten angår. Det er ikke lett å skjønne hvordan NTNU tenker. Myndighetene har sagt at per nå er offentlige arrangementer tillatt for inntil 50 personer (fra 15. juni tas det sikte på å øke til 200). Hvorfor skulle man ikke da kunne klare å holde forelesninger innenfor fag og emner der man ivaretar smittevernhensyn. Det er da slett ikke alle fag som har flere enn 50 studenter. Er NTNU så lite ambisiøse? Tror NTNU de deltar i NM i smittevern etter tankegangen, ja vi hører hva myndighetene sier, men vi kan bedre.

Les om våre nye debattsider: Du har mye å glede deg til!

Selv om jeg legger all min godvilje til, så sliter jeg ikke så rent lite med å forstå hvorfor dette kommuniseres nå. Man skal ikke kaste blår i øynene på folk, men man hadde jo kunne kommunisert at man ser på løsninger for å få til fysiske forelesninger der det er mulig – og i tråd med myndighetenes til enhver tid gjeldende retningslinjer hva smittevern angår. Det samme gjelder lesesalsplasser. NTNU hadde på denne måten ikke bundet seg til noe som helst, men gitt et lite halmstrå studentene kunne klamret seg til om at høsten kanskje hadde blitt litt annerledes – og bedre – enn våren.

Og hvilket incitament gir NTNU studenter utenbys fra til å flytte til Trondheim? De kan jo like gjerne bli sittende på barndomsrommet i Fetsund og følge forelesningene. Og hvis de skulle ta sjansen på å flytte hit? Skal de da bli sittende på hybelen i lutter ensomhet, som et Dostojevskijs kjellermenneske, uten mulighet til å bli kjent med forelesere og medstudenter? Hva tenker NTNU om dette? De føler åpenbart et behov for å vise hvor flinke de er til å overgå myndighetens råd hva smittevern angår, men hvilket ansvar føler de for inkludering og ivaretakelse av studentenes psykiske helse slik situasjonen er nå? Det er ikke helt lett å se.

LES OGSÅ: «Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry»

Koronakrisen har blitt benyttet til å promotere digitale løsninger, og jo da, det er fint å se at digitale verktøy kan fungere, men dette kan selvsagt aldri erstatte direkte mellommenneskelig kommunikasjon, herunder samhandlingen mellom foreleser og studenter – og selvsagt, studentene imellom.

Og la oss ikke bli forledet til å tro at alt går på skinner ved NTNU, like lite som alt går på skinner hos resten av oss som etter fattig og beste evne fra kjøkkenbenken forsøker å stable en normal arbeidshverdag på beina. Det er nok å snakke litt med forskjellige studenter ved NTNU, så får man et klart inntrykk av at slett ikke alle foreleserne behersker den moderne, digitale koronahverdagen, og unnskyldninger for forelesninger som ikke er avholdt er gjerne at det er et tekniske problem. Akkurat hva det tekniske problemet går ut på, er ikke alltid like lett å forstå. Er internett nede, eller mangler kan hende foreleseren digital kompetanse?

Det er mulig NTNU ligger på topp når det gjelder smittevern. Studentenes ve og vel på andre områder ser de ut til å bry seg mindre om.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter