Foto: Skjermdump midtnorskdebatt.no

Kommunikasjons-verktøy eller språk?

I en ellers prisverdig kronikk om elevers rett til alternative eller supplerende kommunikasjonsformer (ASK), gjør spesialpedagogene Jørn Østvik, Signhild Skogdal, Kristine Stadskleiv og Stephen von Tetzchner en uheldig kopling mellom pedagogiske kommunikasjonsverktøy og norsk tegnspråk.

LES KRONIKKEN: Trenger elever å kunne snakke for å lære på skolen?

Vi vil minne om at norsk tegnspråk er et etablert og fullverdig norsk språk med hørende, hørselshemmede og døve førstespråksbrukere. I kronikken ville det slik sett vært like (lite) relevant å sammenlikne ASK med et hvilket som helst naturlig språk.

Vi håper det er ren ubetenksomhet som gjør at valget har falt på det sårbare mindretallsspråket norsk tegnspråk, som brukerne dessverre altfor ofte opplever at blir sett på som en forenklet kommunikasjonsform eller som et supplement til norsk.

LES OGSÅ: Kongens tale til nasjonen gjelder ikke for døve?