Bare 15 prosent av byens gater og plasser har kvinnenavn, skriver debattantene. Her fra Cissi Kleins plass på Kalvskinnet.  Foto: Richard Sagen

Likestilling i det offentlig rom

Av Trondheims gater og veier som kan knyttes til personnavn, er cirka 50 navn på kvinner, og 250 menn. Det gir en prosentvis fordeling på 85 prosent menn, og 15 prosent kvinner. Tar vi med navn på plasser, og i tillegg hvilket kjønn skulpturene som står på sokkel i byen har, vil resultatet bli det samme.

LES OGSÅ: Selv i verdens nest mest likestilte land må vi kjempe for likestilling mellom kjønnene

Kvinnefronten og Ottar vil sammen med Feministhuset i Trondheim 8. mai, markere kvinnehistorisk natt, der vi vil vise at det er mange kvinner som bør få navnet sitt på kommende gatenavn, plasser og skulpturer. Vi kan nevne: Liv Ullmann, Fredrikke Marie Quam som var en av de fremste pådriverne for å få til kvinnelig stemmerett i Norge, Elsa Laula Renberg som var med på å stifte den første samiske foreninga i Norge. Dette skjedde i Trondheim. Elise Ottesen Jensen, folkeopplyser for seksualopplysning og aktiv i arbeiderbevegelsen. Hun hadde også tilknytning til Trondheim i en periode av sitt liv. Men det fins mange flere!

LES INNLEGGET: 8. mars: Stans regjeringens angrep på kvinners grunnleggende rettigheter

Historien er eid av alle og angår alle. Ved å vise fram flere kvinner som sentrale historiske aktører, viser vi at historien har mer å by på. Historier om kvinner bør synliggjøres av respekt for kvinner som har kjempet før oss og for å øke statusen til kvinnehistorien. Med den skjeve kjønnsbalansen det er i bybildet i dag, forteller vi kvinner og unge jenter at de ikke har like stor innvirkning på verden som menn.

Vi ber derfor om at bystyret i Trondheim lager retningslinjer som klart sier fra om at navn på gater og plasser knytta til personer, i framtida skal ha kvinnenavn. Kvinner bør også prioriteres der skulpturer av mennesker skal settes på sokkel.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter