Foto: Skjermdump Midtnorskdebatt.no

Koronaens potensielt positive konsekvenser

Inge Kvaran må applauderes for viktig korreksjon av begrepsbruk. Begrepet «sårbare barn», er brukt i mandatet til den regjeringsoppnevnte koordineringsgruppen, det brukes av barneombudet, det brukes av politikere og av media og det ble brukt av meg.

LES INNLEGGET: De «sårbare barna» – eller «barn i en vanskelig livssituasjon»?

Bevissthet rundt begrepsbruken handler om noe mer enn å uttrykke seg politisk korrekt. Det handler om et grunnleggende menneskesyn, nemlig å forstå helheten i barn og unges liv. ulike arenaer, relasjoner og sosioøkonomisk utgangspunkt er med på å prege barn og unges muligheter. Trondheim kommunes oppvekststrategi, Steinsakspapir, legger denne forståelsen til grunn.

Koronaepidemien har tvunget oss til å stoppe opp. Vi har fått en unik innsikt i betydningen av barnehage og skole for barn som lever i familier som strever. Og vi har fått en unik innsikt i fellesskapets sårbarhet.

«Alle barn er alle voksnes ansvar og skal møtes med kjærlighet, respekt og kompetanse». Dette er en felles målsetting for de ansatte på oppvekst og utdanningsområdet i Trondheim kommune og vår visjon for hele samfunnet.

Så la oss alle slutte å snakke om «sårbare» barn, men holde fast ved intensjonen som ligger bak, nemlig ønsket om alle barn skal oppleve tilhørighet og leve gode liv. Ansvaret startet ikke med koronaepidemien, og det slutter heller ikke der.

LES OGSÅ: Bry dere om barna

LES OGSÅ: Belønningen ligger i enden av regnbuen…

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter