En uke etter gjenåpningen må jeg innrømme at jeg er sliten, skriver denne barnehageansatte.   Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix (ILLUSTRASJON)

Hvordan drive en pedagogisk virksomhet samtidig som smittevernreglene overholdes?

Dette innlegget ble skrevet 26. april.

«Hva gjør du på hjemmekontor du som jobber i barnehage?» var spørsmålet jeg fikk etter uker med jobb fra morgen til kveld. Svaret er utallige digitale møter med foreldre, kolleger og eksterne instanser som logoped, ergoterapeut, PPT og 2.linjetjeneste, planlegging og evaluering av spesialpedagogisk opplegg både til de som hadde et tilbud i barnehagen og de som var hjemme, webinarer, oppfølging av barn i sårbare situasjoner, risikovurderinger og beredskapsplanlegging i tillegg til alt som skal dokumenteres underveis.

Så kom endelig gjenåpningen! Og med den kom smittevernopplæring og planlegging av en ny barnehagehverdag, med inndeling i kohorter (en liten gruppe med en felles faktor, f.eks alder) med eget oppholdsareal. For å få nok areal flyttet vi halve av barnegruppen på 88 barn utendørs.

Les også: Jeg er utrolig stolt over alle de fine folkene som jobber i barnehagen

En uke etter gjenåpningen må jeg innrømme at jeg er sliten. Det er tøft å være utendørs i all slags vær hele dager, men det er en positiv slitenhet som gjør meg trøtt til kvelds.

Men til kvelds kommer tankene. Når skal jeg planlegge neste uke? Når og hvordan skal jeg få til alle samarbeidsmøtene med andre instanser? Hvordan skal jeg få til den vanskelige overgangen til skolen og nye avdelinger for barna med spesielle behov? Og hvordan skal vi nå løse tilvenningen til de yngste i barnehagen? Når skal jeg få tid til å snakke med barna om hvordan de har det hjemme? Hvordan gjør vi det dersom været blir dårlig?

Les også: Jeg møter på jobb med en klump i magen

Dersom vi skal skifte på barna innendørs, må det vaskes etter hver gang da det er en annen kohort som disponerer det arealet. Daglig er jeg inne og har spesialpedagogiske økter med barn. Mellom hvert barn må rommet vaskes da de er på ulike kohorter. Generelt er det så mye ekstra renhold nå at vi har ansatte som daglig jobber overtid uten betaling.

Vi som jobber i barnehage streber etter å strekke oss det lille ekstra fordi vi jobber for barnets beste! Men for første gang i mitt 20-årige arbeidsliv innrømmer jeg at jeg er så sliten at jeg langt fra er den beste utgaven av meg selv. Personlig skal jeg stålsette meg og yte mitt beste, jeg er jo tross alt heldig som har en jobb i disse tider!

Les også: Nå åpner vi dørene for alle. Og det er ikke bare enkelt

Men vi trenger hjelp til å kunne drive en pedagogisk virksomhet! Vår barnehage har nå åpningstid mellom 8.00 og 15.30 og nesten alle barna er til stede. Dette greier vi kun fordi det ikke tas ut ubunden tid, ingen møter blir avholdt i arbeidstiden og bare et fåtall tar pauser.

Og hver dag må altså noen jobbe overtid med renhold og planleggingen gjøres på kveldstid. Dette må forandres dersom ikke ansatte skal brenne kruttet i begge ender! Kommuneledelsen i Trondheim anbefaler nå at alle barnehager skal ha åpningstid på minimum 7,5 timer, samtidig som at Utdanningsforbundet har gjort en analyse som viser at de barnehagene som har oppholdstid på 6-6,5 timer er de som klarer å gi det beste tilbudet.

For at barnehagene skal kunne gi et forsvarlig pedagogisk tilbud til barn, gi ansatte muligheter for planlegging og samarbeid i tillegg til å følge smittevernreglene, må enten åpningstiden forkortes ytterligere eller bemanningen økes.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter