I sin argumentasjon er idrettsrådet imot en konsert på Ladesletta, mens de i sin konklusjon er positivt til den samme konserten. Hvordan er det mulig? spør NFF-leder i Trøndelag Jan-Roar A. Saltvik.  Foto: Morten Antonsen

Hvem er Idrettsrådet i Trondheim til for?

Formannskapet i Trondheim behandlet i forrige uke sak om et eventuelt konsertarrangement på Lade Idrettspark 12. juni 2021. Formannskapet fattet et klokt vedtak i saken. De fattet nemlig ikke noe som helst vedtak. Hvilket betyr at dette ikke arrangeres konsert 12. juni 2021 på Lade Idrettspark.

Et positivt vedtak om en slik konsert vil medført tap av hundrevis av treningstimer for mange idretter, titalls avlyste fotballkamper og ikke minst at Skandia Cup ville fått ødelagt sin unike og kompakte fotballturnering for barn og ungdommer.

Les saken: Trondheim Stage fikk ikke garantien de trengte for å holde storkonsert i Trondheim i juni neste år

I sakens anledning hadde Idrettsrådet i Trondheim (IRT) sendt inn sitt syn på saken til formannskapet. Ved gjennomlesing av deres notat side 1 så er det åpenbart at IRT er imot at det arrangeres konsert på den aktuelle datoen neste år. Overraskelsen og skuffelsen blir desto mer nedslående når man på side 2 kan lese at deres konklusjon er at man støtter at det gjennomføres konsert!

Dette er for Norges fotballforbund (NFF) Trøndelag totalt uforståelig. I sin argumentasjon er IRT imot en konsert mens de i sin konklusjon er positivt til den samme konserten. Hvordan er det mulig? Hva er det vi ikke forstår?

Les også: Idrettslagene støtter konsertplanene på Lade, mens cup-arrangør er redd for slitasje på gressbanene

Vi ønsker en klar og tydelig begrunnelse fra IRT på hvordan det er mulig å konkludere positivt i en sak hvor man så kategorisk argumenterer imot? Hvis det ikke er mulig for IRT å gi klare og tydelige svar på disse spørsmålene så er det god grunn til å stille spørsmål ved om dagens IRT er til det beste for idretten i Trondheim. Hvem er idrettsrådet i Trondheim til for? Konsertarrangører eller idretten?

Til orientering så argumenterte NFF Trøndelag imot konsert 12. juni 2021 – og vi hadde naturlig nok samme konklusjon som argumentasjon. Vi imøteser svar fra IRT på hvordan de greide kunststykket om å argumentere imot men konkludere for konsert på Lade Idrettspark 12. juni 2021.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter