I Norge fødes det om lag 56 000 barn årlig, og de siste årene har det skjedd store endringer i fødsels- og barselomsorgen, skriver Kari Værnes Fiske.  Foto: Rune Petter Ness (ILLUSTRASJON)

Den internasjonale jordmordagen

Som regel vil den første sykepleieren du møter i livet ditt være en jordmor, og dagen i dag er for å sette fokus på en viktig yrkesgruppe, og for å ære for dem.

Den første dagen på sykepleierstudiet ble vi spurt om hvor mange som hadde lyst til å bli jordmor. Jeg tror ikke jeg overdriver når jeg sier at 7 av 10 rakk opp hånden, meg selv inkludert.

LES OGSÅ: Kim rakk fire minutter av fødselen

Det er noe helt eget med jordmødre, og det er ikke vanskelig å forstå at fagfeltet er fascinerende for en ung sykepleierspire. Å være den som følger opp den gravide under svangerskapet og som bistår under fødselen – livets begynnelse. Men jordmødre er så mye mer enn dette.

I Norge fødes det om lag 56 000 barn årlig, og de siste årene har det skjedd store endringer i fødsels- og barselomsorgen. Fødetilbudene sentraliseres, tiden på barselavdelingen reduseres, gravides gjennomsnittsalder øker og alt dette, med mer til, utfordrer jordmortjenesten og krever omstilling, både i sykehus og kommuner. I tillegg til å være fleksibel og omstillingsdyktig er jordmødrene blant de sykepleierne som har mest videreutdanning og spesialisering.

De fleste som utdanner seg i dag tar mastergrad i jordmorfaget, og mange tar tilleggsutdanninger oppå dette igjen, som for eksempel innen ultralyd, psykisk helse og rus og forebyggende helsearbeid. De siste 40 årene har antallet fødeinstitusjoner blitt redusert fra rundt 160 til 40, og antallet barn som fødes utenfor institusjon er flere enn 6000 over en 15-års periode. Det kreves høykompetente jordmødre for å ivareta den fødende i disse situasjonene.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Man kan undre seg om det gikk troll i ord når Verdens Helseorganisasjon (WHO) i fjor utnevnte 2020 til det internasjonale året for sykepleiere og jordmødre. Det er på sin plass å berømme jordmødrene for innsatsen som legges ned under koronaepidemien. Mange har fått endret arbeidstid, endrede oppgaver og ikke minst er det mange jordmødre som bare får jobbe for én arbeidsgiver.

Det er en stor omveltning for de jordmødrene som både jobber på sykehus og i kommunene, og det påvirker selvfølgelig det helhetlige tilbudet som gis til gravide og fødende. Det krever ekstra mye om partneren til den fødende har luftveissymptomer og ikke får være med, eller om den gravide selv er syk og må føde på isolat.

Det krever ekstra mye at møter med den gravide må gjøres gjennom video, og det krever ekstra mye at barselsbesøk er vanskelig å gjennomføre. Denne innsatsen står det så stor respekt av, og ikke minst er den et levende bevis på hvor viktig fagkompetansen til jordmødrene er.

Tilbake til min første dag på sykepleierstudiet. Vi var mange som rakk opp hånden, men langt på nær så mange endte opp som jordmødre, meg selv inkludert. Vi vet at vi mangler jordmødre i dag, og at mangelen vil bli større i fremtiden. Det er positivt at Helsedirektoratet nå skal i gang med en nasjonal kartlegging. Vi kommer heller ikke unna å nevne at heltidsstillinger, lønns- og arbeidsvilkår og lønn under utdannelse vil være viktige faktorer for å sikre rekruttering.

Norsk Sykepleierforbund i Trøndelag er uendelig stolte av jordmødrene i fylket vårt, og vi gratulerer så mye med den internasjonale jordmordagen!

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter