Beklager Egseth (t.v. bak statsministeren), denne må dere ta ansvaret for selv, skriver Ottar Michelsen.  Foto: Christine Schefte

Ta en tur innom speilet, Egseth!

Peder Egseth, Erna Solbergs våpendrager, mener Trondheim har sviktet i klimapolitikken. Og ja – det er opplagt at utslippene er for høye. Spørsmålet er om Egseth skulle tatt en tur innom speilet før han fyrte løs mot Trondheim.

Det er særlig på to områder utslippene øker i Trondheim: transport og såkalt «annen mobil forbrenning».

LES SAKEN: Klimasmell for Trondheim - utslippene øker

I Trondheim har vi gjennom miljøpakken tatt grep om biltrafikken. Her har det vært et godt samarbeid med staten og utviklinga har gått i riktig retning. Nå opplever vi at regjeringa satser på motorvei og 110 km/t på E6 mens jernbanesatsinga lar vente på seg. Da bystyret i november 2019 slo fast at nullvekstmålet for biltrafikken skal stå fast, stemte Høyre i Trondheim mot. Skal vi nå målene, er det fint om dere vil dra i riktig retning, Egseth. Vi skal uansett ta ansvar.

Les også: Høyre-Egseth ble smittet av korona: Det er livsviktig å beholde smitteovertaket

Den viktigste grunnen til at utslippene fra biltrafikk øker, er nasjonal drivstoffpolitikk. Regjeringa har helt ukritisk sørget for innblanding av palmeolje i diesel for å få ned utslippene, uten å bry seg om at dette raserer regnskog. Forbrukere og forhandlere vender nå palmeolje ryggen. Dersom regjeringa hadde greid å ha to tanker i hodet på en gang og sikret miljøvennlig biodrivstoff fra starten av, ville vi ikke opplevd den økninga vi nå ser. Beklager Egseth, denne må dere ta ansvaret for selv.

Annen mobil forbrenning er i all hovedsak anleggsmaskiner. Trondheim kommune går nå foran og krever utslippsfrie anleggsplasser i utbyggingsavtaler. Vi tror mange private utbyggerne vil komme etter, men vi ville satt pris på om regjeringa faktisk ga oss muligheten til å kreve dette gjennom reguleringsplaner. Den muligheten har vi ikke i dag. For vi antar at Høyre ikke vil kutte utslippene gjennom å begrense anleggsaktiviteten?

LES OGSÅ: Trondheim kutter andre kommuners utslipp

I november vedtok det nyvalgte bystyret ambisiøse mål for de neste fire årene – de årene vi er valgt for. Vi skal kutte 30 prosent i denne perioden. Vi kan ikke skyve utslippskuttene foran oss. Høyre i Trondheim stemte imidlertid mot og vil ikke ha noe mål for de neste fire årene, de vil kun ha målene for 2030 og fortsatt skyve kuttene foran seg. Hvorfor?

Vi er enige om at utslippene skulle vært lavere, men kutt i utslipp krever at vi jobber sammen. Det er synd at Høyre mener det er viktigere å kaste rundt seg med floskler uten å se sitt eget ansvar.

Og helt til slutt. Vi har én stor utslippskilde i Trondheim – forbrenningsanlegget til Statkraft. Dette er 100 prosent statlig eid. SV på Stortinget har foreslått og fått flertall for å satse på karbonfangst fra anlegget. Det vil virkelig monne. Er dere med, Egseth?

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter