Mange sier vi skal tilbake til «normalen» slik det var før koronapandemien. Men dit skal vi ikke, skriver Frida Stendahl Hagen  Foto: Privat

Det er i krisetid vi ser viktigheten av høy tillit og små forskjeller mellom folk

1. mai 2020 blir annerledes. Vi kan ikke møtes fysisk og gå sammen i tog. Men verdiene og tradisjonene 1. mai står for vil være viktigere enn noen gang.

Vi befinner oss i en historisk krise, en krise som preger oss alle sammen. Noen av oss er i risikogrupper og er dermed ekstra utsatt. I tillegg til at mange er syke og noen vil få varige helseskader, vil de aller fleste påvirkes både økonomisk og sosialt. Aldri før har vi hatt et større behov for en sosialdemokratisk politikk som sørger for mindre forskjeller og like muligheter for alle.

LES OGSÅ: Det går over. Det betyr ikke at det er lett

Mange sier vi skal tilbake til «normalen» slik det var før koronapandemien. Men dit skal vi ikke. Tilbake til å gi skattekutt til de aller rikeste, å la de som har minst få enda mindre, å se forskjellene mellom folk bli enda større. Vi skal ikke tilbake dit, vi skal fremover. Vi vil ha et samfunn der dine muligheter ikke bestemmes av hvor du kommer fra eller hvor mye foreldrene dine tjener, et samfunn hvor alle har like muligheter.

Krisen kom brutalt og umiddelbart, mens veien ut av den vil ta mange år. Det krever politisk lederskap. Det er i en krisetid som dette vi ser hvor viktig det er med høy tillit og små forskjeller mellom folk. Koronaviruset kan ramme alle. Men likevel rammer det noen ekstra hardt selv om de ikke har blitt syke.

LES OGSÅ: Noen vil få det verre enn oss

De barna som hadde en vanskelig situasjon i hjemmet har hatt det vanskeligere uten skolen og klassekameratene sine. Familier som slet økonomisk fra før, får det vanskeligere å få endene til å møtes. Over 430 000 nordmenn er helt eller delvis arbeidsledig. De 110 000 barna som vokser opp i fattigdom vil bli flere, og fattigdommen blir hardere. Dette handler ikke bare om statistikk og tall. Det handler om naboen vår. Søskenbarna våre. Klassekameraten vår. Kanskje er det også historien om oss selv.

I den krisen vi lever i må vi klare å se fremover og holde fokuset på hva som er viktig. Fellesskapet og solidariteten i Norge må styrkes, og forskjellene må bekjempes.

1. mai markerer seirene vi har vunnet og ikke minst kampene som gjenstår. 1. mai har aldri vært viktigere. Og budskapet det vil alltid være det samme: Arbeid til alle er jobb nummer én!

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter