Det er alvorlig å synse om tall i en svært viktig debatt for landet, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Faksimile midtnorskdebatt.no

Nei – vindkraften krever ikke 1760 km2 areal

Kraftproduksjon er arealkrevende, det er åpenbart. Men når styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, i sitt innlegg i denne avis skriver at vindkraften krever 1760 km2 areal, er det beviselig feil.

Gram henter sine tall fra fagnotatet «Lokalisering av større vindkraftanlegg og kommunen som planmyndighet», utarbeidet av Asplan Viak, på oppdrag fra KS. Det er disse tallene vi vil få korrigere.

Les innlegget: Tina Bru må koble vindkraft på normal arealforvaltning

På NVE sine hjemmesider kan man finne samtlige dokumenter til alle vindkraftverk gjennom historien. Der kan man finne de faktiske konsesjonsområdene til alle norske vindkraftverk. Vi oppdaterer løpende våre tall fra myndighetenes åpne kilder, og kan dermed lett ettergå tallene Gram presenterer.

Fra og med 2010 har vi ferdigstilt og har under bygging 52 vindkraftverk i Norge. Alle disse kraftverkene har et faktisk, samlet planområde på 493 km2. Tallet Gram viser til er 1760 km2.

I rapporten Gram lener seg på, skriver Asplan Viak at de har «antatt» et planområde per kraftverk på 20 km2. Det reelle tallet er 9,5 km2, det tallet burde man klart å finne. Det er alvorlig å synse om tall i en svært viktig debatt for landet. Vi synes for eksempel det er pussig at den flytende havvindturbinen Hywind utenfor Karmøy skal tillegges et planområde på land på 20 km2.

Les også: Hvorfor får vi vindkraft vi ikke trenger?

I rapporten står det at «i praksis endrer areal som legges ut til vindkraft karakter fra å være landbruks, natur og friluftsområder til industrielt utbygde områder». Nå har vi ikke det samlede tallet for hva kommuner kan ha omdisponert i sine egne kommunedelplaner for eventuell, fremtidig vindkraftutbygging, men det er i beste fall en teoretisk øvelse.

Man kan kalle det for semantikk eller forenkling, men når man kobler dette sammen med et «antatte gjennomsnitt» for størrelsen på vindkraftverk, regner inn konsesjoner som ikke vil bli realisert og forutsetter at alle disse områdene i praksis endrer karakter er ikke dette lenger semantikk, det er rett og slett grov metodefeil.

Les også: Hele vindkraftregimet må forandres

Dette illustreres blant annet i rapporten selv, hvor det skrives at «tas det for eksempel utgangspunkt i vannkraftanlegg er arealbruken i hovedsak uendret som landbruks, natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel», uten at det endrer på det faktum at vindkraft er mye mer arealeffektivt enn vannkraft: FNs Ressurspanel definerer vindkraft som over 40 ganger mer arealeffektivt enn vannkraft. Dette burde både Gram og konsulentene i Asplan Viak vite og vise.

Arealtallene burde vært sjekket mot åpne kilder, slik at våre venner i KS og flere med dem ikke hadde blitt forledet til å tro at arealet vindkraften faktisk krever er flere ganger større enn hva realiteten faktisk er.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter