Vi forbereder oss også på nye trusler. Det stemmer ikke, slik Kothe-Næss skriver, at langtidsplanen ikke tar høyde for biologiske trusler, skriver forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen .  Foto: Kristin Svorte

Forsvarsministeren svarer Adressa-kommentator: Den nye langtidsplanen for Forsvaret øker beredskapen

Selv i en tid med stor økonomisk usikkerhet, velger regjeringen en kraftig økning av forsvarsbudsjettet. Det er nødvendig, og viser vilje til å satse på beredskap og forsvar.

De sikkerhetspolitiske utfordringene i dag er annerledes enn tidligere. I mandagsutgaven av Adresseavisa skriver Tomas Kothe-Næss at koronakrisen har vist oss at vi må være forberedt på flere trusler enn bare militære. Det er jeg helt enig i. Derfor kan vi ikke bare telle våpensystemer og antall soldater. Vi må ha et øvd, trent og godt utstyrt forsvar, god etterretning, et sterkt totalforsvar, og nært samarbeid med våre allierte.

LES KOMMENTAREN: Vi kan ikke skyte virus med kanon

Et mer uklart skille mellom statssikkerhet og samfunnssikkerhet gjør det enda mer sentralt å se dette i sammenheng. Et grep regjeringen har tatt for å øke beredskapen er å se på statssikkerhet og samfunnssikkerhet sammen. Derfor har arbeidet med langtidsplanen har ligget tett opp til arbeidet med samfunnssikkerhetsmeldingen, som kommer senere i år. Det er vilje til beredskap.

Da regjeringen tok over startet vi et langsiktig arbeid med å bygge opp Forsvaret. Vi styrker Forsvaret i nord, Luftforsvaret flyr nye kampfly, Hæren har mottatt nytt artilleriskyts og beslutningene om at Norge skal ha nye maritime patruljefly og ubåter er tatt. Vi har bedret vedlikehold, og fått på plass flere reservedeler og beredskapsbeholdninger.

LES OGSÅ: Vil ha flere vernepliktige og flere soldater

Nå fortsetter vi oppbyggingen. Vi vil etablere nye avdelinger. For Trøndelag sin del så vil regjeringen styrke evnen til ledelse, kommando og kontroll, baseforsvar, og luftvern ved Ørland. Innføringen av nye flysystemer vil ha hovedprioritet i Luftforsvaret i årene frem mot 2025, og vi styrker luftvernet.

Vi forbereder oss også på nye trusler. Det stemmer ikke, slik Kothe-Næss skriver, at langtidsplanen ikke tar høyde for biologiske trusler. Den nye langtidsplanen foreslår konkret at det skal etableres et mobilt kompani under Hæren som skal gi større evne til beskyttelse mot blant annet kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære våpen, som en felles ressurs for hele forsvaret.

LES OGSÅ: Forsvarets neste langtidsplan – Trøndelag kan bidra!

Aktiviteten i Forsvaret har økt betydelig siden regjeringen tok over. De grepene vi tok har vært riktige. Nå bygger vi forsvarsstrukturen videre, ved å tilføre nye kapasiteter og oppgradere de kapasitetene vi har.

Det viktigste grepet er at vi styrker Forsvaret til et nivå 16,5 milliarder over dagens. Slik skal vi fortsette arbeidet med å styrke Forsvaret og bedre vår evne til å møte de sikkerhetspolitiske utfordringene.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter