En av gårdene denne saken handler om, er Elgeseter gate 30b.  Foto: Marianne Tønset

Svar på lederen om Elgeseter gate

I lederen «Jugendgårdene kan gi Elgeseter gate et løft» flagger Adressa ståsted i diskusjonen som har pågått i ca ti år. Avisa mener plutselig det samme som sine journalister. Monopolavisa Adressa bruker grep som kan betegnes uetiske.

Les hele den omtalte lederartikkelen her.

  • Meningsmotstandere stemples som «riv skiten»-folk. En fri presse i et demokrati bør stå for respektfull meningsutveksling.
  • Det legges lenker til tidligere innlegg som argumenterer for bevaring. Ikke en eneste lenke fører til innlegg med argumenter for å sluttføre Bystyrets planer fra 1950.
  • Adressa hevder at det «vokser fram et sterkt engasjement». Tilhengerne av bevaring er de samme nå som i forrige runde i 2018 og da riving ble stoppet for ca 10 år siden.
  • «Det kan til og med bli lønnsomt for framtidige butikker og kafeer i området, siden gater med historiske spor har tiltrekningskraft.» hevdes det. Vel, hele østsiden av gata har fremdeles historiske spor, men er lønnsomhet til et fåtall mulige framtidige butikker og kafeer i akkurat denne gata viktig?
  • Trafikken kan selvsagt avvikles om husene bevares. Det ser vi. Trafikkavviklingen blir bedre når de rives. Spesielt gående og syklister får bedre forhold. Framtidige ukjente behov kan bli skadelidende ved bevaring.
  • Med romsligere bredde kan krysning av gata gjøres tryggere og bedre enn om det er 4 sammenhengende felt. Krysningen ved Miljøbygget er slik. Adressa tenker seg det motsatte.

LES OGSÅ: Meningsløst at noen fremdeles vurderer å bevare denne uinteressante fasaden

LES OGSÅ: Dårlig byutvikling å bevare de tre husene i Elgeseter gate

Det er ikke måte på alt det positive som «kan skje» hvis de tre byggene bevares, ifølge Adressa. Lademoen får en flott miljøgate for 332 mill. Det er mulig fordi hovedtrafikken går i en firefelts vei i tunell. En tilsvarende miljøgate kan ikke oppstå i støy, støv og vind på Elgeseter. Det er ingen tunnel sørover. Alternativet vet vi vil bli en grønnere og harmonisk gate med bedre forhold for myke trafikanter og god trafikkavvikling. Det viktigste etter mitt syn er at byen får en moderne ferdselsåre sørover i forlengelsen av Cicignons plan for Midtbyen mot det viktige utviklingsområdet på Tempe-Sluppen.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter