Jørgen (16): Koronaviruset vil styrke verdens samhold

Koronaepedemien er kanskje den største krisen så langt i det 21. århundre. Krisen vil uten tvil få konsekvenser for menneskeheten, ihvertfall på kort sikt. Flere frykter for hvilken innvirkning epidemien vil kunne få for globaliseringen.

Covid-19 viruset tvinger stater, nasjoner og organisasjoner til å jobbe sammen på tvers av landegrenser. Kina har nylig tilbudt Italia kompetanse for å bekjempe viruset i det hardt rammede landet. Lignende kompetansedeling kan føre til bedre relasjoner mellom verdens stater og nasjoner, som vil bidra til å styrke globaliseringen. Dette bygger på felles fiende-prinsippet. Land og organisasjoner vil samarbeide bedre når de jobber sammen mot noe. Et eksempel på dette er samarbeidet mellom de vestlige og østlige allierte under 2. verdenskrig.

LES OGSÅ: Til alle ordførerne i Trøndelag: Åpne budsjetter, åpne bygg og åpne grenser

På en annen side kan man se tendenser til at stater handler nasjonalistisk og svekker internasjonalt samarbeid. Flere europeiske stater innførte eksportforbud på helsevern-og annet virusrelatert utstyr da korona-epidemien brøt ut. Dette svekker globaliseringen.

Økonomisk sett er viruset svært negativt. Det at folk ikke får lov til å være fysisk på jobb gjør at mange arbeidsgivere ikke har annet valg enn å permittere sine ansatte. Yrker og næringer som er avhengige av folkemengder og publikum som for eksempel foredragsholdere og musikere vil oppleve enormt tap av inntekt. For stater innebærer dette tap av skatteinntekter. Mindre penger å rutte med fører til en svekket økonomisk globalisering. Stater og nasjoner vil ikke ha like store midler til å handle med hverandre som før. Eventuelle positive økonomiske følger av korona-krisen vil tiden vise.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Korona-krisen tvinger verdens land til å stole på hverandre. Vi må dele erfaringer og kompetanse for å overkomme viruset. Dette leder til tettere bånd mellom verdens stater. Tilliten som blir oppbygd, vil bidra til å utrydde fordommer, som igjen vil virke positivt på viljen til å samhandle. Etter korona-krisen vil verden stå mer forent. Kanskje internasjonale organisasjoner som FN vil få mer makt til å handle. Derimot kan vi også se at tilliten flere europeere har til Asia, da spesielt Kina svekkes. Flere kinesere opplever trakassering og fremmedfrykt. Dette virker negativt på den kulturelle globaliseringen, siden vi blir mindre tilbøyelige til å akseptere asiatisk kultur som vår egen. Dette kan også styrke nasjonalistiske verdier og raseteorier som er svært negativt for globaliseringen.

For å oppsummere tror jeg at koronaviruset vil virke styrkende på verdens samhold, følelse av enhet og bedre forhold mellom nasjoner. Økonomisk vil de virusrammede statene bli hardt rammet. Dominoeffekten som skapes kan føre til nedgangstider, også etter at viruset er bekjempet.

Jeg tror ikke viruset vil få store konsekvenser for Norge på lang sikt. Perioden med stengte butikker, hjemmskole, savnet av venner og kjæreste, foreldre med hjemmekontor, tomme busser og gater, “avlyst” sommerferie og frykten for smitte blant venner og familie derimot er noe jeg kommer til å huske.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter