Byen rundt med byantikvar Gunnar Houen ukesak i forbindelse med at han slutter  Foto: jens petter søraa

Murgårdene i Elgeseter nok en gang

Trygve Lundemo skriver i avisen 2. april nyansert om de tre rivingstruede murgårdene i Elgeseter gate, med argumenter for hvorfor de bør tas vare på. Det er gledelig at Adressa vinkler saken på denne måten nå rett før den igjen skal behandles politisk.

LES OGSÅ: Ikke riv skiten no igjen

Byantikvaren og flere andre har i lang tid påpekt og understreket hvilke verdier som her står på spill. De tre gårdene har spesielle kvaliteter som godt bevarte eksempler på jugendarkitekturen i Trondheim, og de er også i mer generell forstand viktige minner om en svunnen tid i byhistorien. I dette innlegget vil jeg gjerne peke på et par forhold som det kanskje ikke har vært sagt og skrevet så mye om:

LES OGSÅ: Han kjemper for å bevare husene

Elgeseter gate 30 b er den mest markante og antikvarisk best bevarte bygningen i et av de mest sentrale kvartalene i murbydelen Elgeseter, en bydel som ble bygd ut langs den gamle jernbanelinjen sydover fra byen for vel hundre år siden. Dersom denne hjørnestenen tas bort ødelegges ikke bare bygningen i seg selv, men hele den gamle kvartalsveggen langs nordsiden av Magnus den Godes gate. Sammenhengende eldre bebyggelse, bestående av bygninger fra ulike tidsperioder og med ulik egenkarakter, danner strøkskarakter som vi gjerne kan kalle byveven. Denne veven tåler ikke ødeleggelser som dette om uten å rakne.

LES OGSÅ: Dårlig byutvikling å bevare de tre husene i Elgeseter gate

De to gårdene som er bevart nede ved Studentersamfundet, Elgeseter gate 4 og 6, har like så stor betydning for byveven, om enn på en litt annen måte: De er avgjørende for å opprettholde volummessig symmetri og likevekt i gateperspektivet sydover. Om de rives er det urealistisk å se for seg ny bebyggelse lenger unna gaten. Øya helsehus-komplekset like vestenfor, som i dag har nr. 4 og 6 som en effektiv støyvegg mellom seg og hovedgaten, og i tillegg de to gårdsrommene som et beskyttet uterom, vil ved dette bli liggende mot gaten uten skjerming.

Alle de tre bygningene er viktige for strøkskarakteren i Elgeseterområdet, og det er dokumentert at det trafikkmessig er mulig å ta vare på dem.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter