Trøndelag Teater i konflikt med Salem når det gjelder utbygging av området rundt teateret. Møter direktør Berit Tiller v/TT for bilder  Foto: Vegard Eggen

Delvis permittert teater-direktør svarer LO-Denstad: Å sikre teateret for fremtiden

I et innlegg i Adresseavisen 8. april kritiserer LO sin lokale leder John Peder Denstad Trøndelag Teater for å ha permittert sine ansatte.

Permitteringen ved Trøndelag Teater er basert på gjeldende regelverk og de føringer kulturdepartementet har gitt. Teatret er like innstilte på å oppfylle samfunnsoppdraget vårt i den grad det er mulig – i dagens kritiske koronatid. Det er å spille teater for publikum, og utvikle scenekunst av høy kvalitet, som er vår drivkraft.

LES HELE innlegget til Denstad her.

Saklighetskriteriet for permittering baseres på om det er bortfall av arbeid, og bedriftens økonomiske evne. Alle kulturinstitusjoner ble pålagt å slutte med forestillinger fra 12. mars. Det betyr at det meste av hovedformålet og samfunnsoppdraget har falt bort for et teater. Vi har også fått innspill som ber oss om å vurdere å sysselsette våre ansatte til annen samfunnsnyttig innsats, lønnet av teatret. Kulturdepartementet sendte 26. mars ut et skriv til alle kulturinstitusjoner som mottar statsstøtte og meddelte: «Tilskuddet fra KUD må brukes i tråd med formålet». Med andre ord sier departementet at teatret bare kan lønne ansatte for å utføre teaterrelatert aktivitet. Dette forholdt vi oss til da beslutningen om å permittere ble tatt. I etterkant har departementet vært mer uklar om hvilken aktivitet som kan godtas, og dette skal Trøndelag Teater følge opp.

LES OGSÅ: Teatrene for kjappe til å permittere

Alle ansatte ved Trøndelag Teater har hatt full lønn fra teatret stengte 12. mars, frem til 14. april. Dette er en lengre periode, enn de fleste arbeidsgivere har evnet å gi. Men fra denne datoen er staben permittert i et snitt på 80 prosent. Det er på langt nær ønskelig for teatret å måtte gå til dette skrittet. Samtidig er det styret og ledelsens ansvar å sikre at vi har et bærekraftig teater også når Korona-krisen er over. De fleste har en gradert permittering, slik at de med lønn, kan utføre pågående arbeidsoppgaver og holde disse «varme». Det betyr at skuespillere kan vedlikeholde teksten på forestillinger som var i spill og jobbe med forestillinger som skal opp på et senere tidspunkt. De digitale plattformene brukes og utforskes. Maskørene våre sitter for eksempel nå hjemme og knytter parykker, og ansatte i kostymeavdelingen syr i hjemmet.

LES OGSÅ: Til alle ordførerne i Trøndelag: Åpne budsjetter, åpne bygg og åpne grenser

Frem til 12. mars spilte vi tre ulike forestillinger og det var i snitt 700 publikummere på Trøndelag Teater hver dag. I tillegg var vi godt i gang med prøver og produksjon av ytterligere to forestillinger. I mai skulle prøvene til høstens storsatsning Havfruen starte. Samtidig falt teatrets inntekter bort. Billettinntektene utgjør 20 prosent av våre budsjetter. Anslagsvis har teatret tapt minimum 7,5 millioner kroner i spilleinntekter i løpet av våren, i følg budsjett. Med stor publikumstilstrømning på blant annet Jesus Christ Superstar så det ut som om vi kunne fått høyere inntekter enn forventet. Den modellen som teatret nå har valgt for permittering sikrer at vi holder teatret delvis i gang, med utviklingsarbeid, og med forefallende arbeid. Ved å gjøre det slik, har teatret penger til å dekke andre nødvendige utgifter. Dette gjør vi basert på sist informasjon fra Kulturdepartementet som tyder på at vi ikke vil få en «redningspakke» eller lignende fra det offentlige.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Regjeringens siste pressekonferanse ga håp om en viss oppmyking av aktivitet i samfunnet, slik at den planen vi la i samarbeid med tillitsvalgte 27. mars, om opptrapping av teatrets arbeide kan gjennomføres. Men dessverre vet vi at kulturinstitusjoner ikke kan spille for publikum før tidligst 15. juni. Lite tyder på at høsten vil gå som normalt og det betyr at vi sannsynligvis også vil tape spilleinntekter til høsten.

Ledelsen ved teatret jobber nå med en grundig revidering av fremtidige planer nettopp fordi vi tar utgangspunkt i at lite vil gå som normalt når vi åpner for publikum igjen. Som alle andre virksomheter forholder vi oss til usikre scenarier. Og vi jobber aktivt med smitteverntiltak.

Alle vi som er så heldig å ha vår daglige arbeidsplass ved Trøndelag Teater, er ulykkelige over at vi ikke får lage og spille teater for publikum, og for at vi er delvis permittert. Dessverre er det slik det må være, når vi ikke har penger til full lønn for arbeidsoppgaver som er bortfalt. Vi jobber for å sikre teatret for fremtiden. Og for å være klar til å spille ansikt til ansikt med vårt publikum igjen, så snart unntakstilstanden er over. Vi kommer tilbake!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter