Neddemming av Kyvannet til sommeren Drikkevannskilden må kunne sikres på annen måte enn ved å tømme seks vann og spre gift, mener Dale Licata som bor ved Lianvatnet  Foto: Nils Toldnes

Bilist i Trondheim: Åtte kritiske spørsmål til Miljøpakken

Henning Lervåg og Kato Nykvist (Adresseavisen 31. mars 2020) har unnlatt å nevne at med unntak av perioden 2005-2010 har innkreving av bompenger foregått siden oktober 1991. Nesten 25 år. Et par spørsmål til lederen av Miljøpakkens sekretariat:

  1. Når blir Sluppen bru ferdigstilt?
  2. Betrakter du en betongklump med busskilt på toppen og hvor det fins ikke sitteplass eller beskyttelse mot vær og vind i nærheten som en bussholdeplass?
  3. Kan du legge frem en oversikt over antall kroner brukt på brostein fra år til år siden 1991? Dette inkludere innkjøp, transport og steinlegging. Var ikke det bestemt at bruken av brostein skulle reduseres?
  4. Hvis du trekker fra antall kilometer sykkelveg/felt som er egentlig bare veibanen som er nå farget rødt hvor mange kilometer NYE sykkelveier har faktisk blitt bygget? (For eksempel: Før banen ble farget rødt fungerte Elvegaten helt utmerket som sykkeltrasé.)
  5. Hvor mange kontrollere er det for alle disse milliarder som har blitt brukt, det vil si hvordan takler dere faren for korrupsjon?
  6. Når blir miljøgaten i Innherredsveien ferdigstilt?
  7. Etter bussomlegging i august er det en tendens til at flere velger bil over buss. Mener du at det er bedre å øke bomtakstene før effekten av en eventuell justering av busstilbud er kartlagt?
  8. Nordre avlastningsvei var underdimensjonert fra dag én. Tunnelene ble kuttet fra prosjektet. Utbygging på vest og øst siden av byen gir økt trafikken. Myke trafikanter plages mer og mer av støv og støyforurensning. Skal forholdene forbedres?

På forhånd takk for et entydig og ikke et tvetydig svar.

LES LERVÅGS KRONIKK: Ti år med bompenger - dette har pengene gått til

LES OGSÅ NYKVISTS KOMMENTAR: Bompenger har gjort byen bedre