Ottar Michelsen kunne ikke vært mer uneig med Mats U. Ramos utspill om at Trondheim trenger parlamentarisme.  Foto: Skjermdump midtnorskdebatt.no

Bekjempelse av korona krever åpenhet

Lærer og eks-Frp-politiker Mats Ulseth Ramo mener vi burde hatt et byråd for å bedre håndtere koronakrisen. Jeg kunne ikke vært mer uenig.

For å ta det opplagte først. Vi står i en situasjon vi aldri har vært i før. Vi kommer garantert å gjøre feil i kampen mot viruset. Noen tiltak kan være unødvendige, andre skulle vært satt i verk tidligere eller kraftigere. Heldigvis virker det som om vi også så langt har gjort mye riktig. I en slik situasjon trengs det åpenhet og ikke minst tillit. Vi trenger å få fram stemmene til fagfolkene. Hva vet vi? Hva tror vi?

Les Ramos innlegg: Koronakrisen viser at vi trenger et byråd mer nå enn noen gang

Håndteringen av koronautbruddet i Trondheim er basert på nettopp på åpenhet rundt tiltak. Det stemmer som Ramo sier at bystyremøtet i mars ble avlyst, men det ble gjennomført et ekstraordinært bystyremøte 1. april og det ordinære møtet i april skal gjennomføres som planlagt, mest sannsynlig digitalt. Den politiske makten er heller ikke overført til administrasjonen. Noe av bystyrets makt er riktig nok delegert til formannskapet. Der sitter posisjon og opposisjon sammen. Alle får samme informasjon. Alle diskusjoner er åpne. Alle saksframlegg er åpne. Alle avveininger mellom tiltak vil være synlige.

Ramo ville hatt et byråd i stedet. Hovedargumentet er at vi kunne ha kastet dem dersom flertallet i bystyret mente de gjør en dårlig jobb. Ulempen, som han ikke nevner, er at byråd kan gjennomføre langt flere møter bak lukkede dører. De kan foreta avveininger uten at noen vet hvilke argumenter som lå på bordet. De trenger ikke gjøre rede for hvilke saker og tiltak de forbereder.

I Trondheim ble det utarbeidet en første krisepakke for næringslivet hvor alle partiene deltok. Det er selvfølgelig ikke umulig i en parlamentarisk modell, men det er mer krevende.

Spør opposisjonspartiene i Bergen eller Oslo om hvilken tillit som der hersker mellom posisjon og opposisjon. Spør om de har full innsikt i de avveiningene som foretas. Spør om de har gjensidig tillit og åpenhet. Og for den saks skyld – spør regjeringa hvorfor ekspertutvalgets råd om videre stenging av skoler skal holdes hemmelig?

Nettopp i en situasjon som er krevende og hvor det vil gjøres feil, er det viktig med full åpenhet for å få en forståelse for de tiltakene som settes i verk. Bare på den måten kan vi sikre oppslutning rundt tiltakene. Den politiske modellen vi har i Trondheim er den beste garantien for en slik åpenhet. Aldri før har det vært så viktig å beholde formannskapsmodellen som akkurat nå.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter