Å satse på kompetanse er kanskje den beste investeringen vi som samfunn kan gjøre i denne krisetiden, skriver LO-lederen i Trøndelag.  Foto: Morten Antonsen

Sats på kompetanse i krisetid

Å øke kompetansen til arbeidstakere som er ledige på grunn av koronakrisen, er et av de viktigste krisetiltakene nå.

Den registrerte arbeidsløsheten i Trøndelag har eksplodert fra 2,4 prosent til 9,6 prosent en måned senere. Det er nå mer enn 30 000 registrerte arbeidssøkere i regionen, hvorav svært mange er permitterte. Personer som blir delvis permittert kommer i tillegg.

Les også: Teatrene for kjappe til å permittere

Vi må regne med at mange blir arbeidsledige i forholdsvis lang tid framover. Da er det viktig å utnytte perioden til å ruste oss for årene som kommer gjennom å oppgradere kompetansen i befolkningen.

Ifølge tall fra OECD har om lag 20 prosent av befolkningen lav kompetanse definert ved at de ikke har fullført videregående opplæring og eller har svake målte ferdigheter. Disse er sårbare i et arbeidsliv med høye krav til omstillingsevne og livslang læring, og der andelen jobber uten krav til utdanning går ned.

Les også: Verden endres raskere enn du klarer å si «kjeks»

Vi ser det i ferske krisetall; Koronakrisen har rammet dem med lite utdanning langt sterkere enn personer med lang utdanning. Kompetansetiltak er også viktig for at vi gjennom krisen kan få til at folk som står uten arbeid kan ta jobber i delene av arbeidslivet der en mangler arbeidskraft.

Det er stort arbeidskraftsbehov ikke minst helsesektoren, men det mangler arbeidskraft også i landbruket, deler av varehandelen og i deler av transportsektoren. Med det kraftige fallet vi har fått i oljepris, kan det i tillegg bli økende behov for omstillinger i oljeleverandørindustrien.

Les også: Fra karsk til korona

For å få til en kraftfull kompetansesatsing er det behov for endringer i regelverk, og det er behov for kreative ideer for å kunne avlaste et svært presset Nav. Trepartssamarbeidet nasjonalt, regionalt og på bransjenivå er et svært viktig verktøy i situasjonen vi er oppe i. Blant annet har det vært samarbeidet godt regionalt med Trøndelagspakken fra fylkeskommunen.

Krisen er en anledning til å påskynde kompetanseutvikling enten det gjelder gjennom bruk av digitale verktøy, styrke grunnleggende ferdigheter, få flere til å oppnå kompetanse på minst videregående nivå, sikre og styrke fagopplæring og yrkesfaglig kompetanse og tydeliggjøre retningen mot et grønt skifte.

Les også: Til alle ordførerne i Trøndelag: Åpne budsjetter, åpne bygg og åpne grenser

LO mener at blant annet bruk og videreutvikling av bransjeprogram, kraftig opptrapping av fagskoletilbud, aktiv bruk av det nye fylkesvise tiltaket bedriftsintern opplæring (BIO) og styrking av voksenopplæring og regionale karrieresentre bør stå sentralt i en slik satsing.

Det er mange som må få mulighet til kompetansestyrking, og unge og personer uten fullført videregående opplæring eller med svake grunnleggende ferdigheter må gis særlig prioritet.

Å satse på kompetanse er kanskje den beste investeringen vi som samfunn kan gjøre i denne krisetiden.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter