Klimaendringer utgjør en krise for hele verden, og dermed for alle lokale samfunn. Trondheim inkludert, skriver ordfører Rita Ottervik.  Foto: Håvard Jensen

Klimakrisen er reell. Også i lille, store Trondheim

Svar på Ragnar Larsens leserinnlegg 06. april. Jeg sendte et svar på din henvendelse for et par uker siden. Siden brevet mitt beklageligvis ikke har nådd deg i disse koronatider vil jeg referere til svaret mitt her:

Som du selv var inne på i brevet ditt, så fattet Bystyret i Trondheim i fjor høst et vedtak knyttet til klimasituasjonen med følgende ordlyd: «Bystyret erklærer at den globale oppvarmingen og tap av naturmangfold representerer en krisesituasjon som også vil ramme Trondheim kommune. Bystyret mener at kun en ekstraordinær, rask og felles global innsats kan forhindre katastrofale konsekvenser. Trondheim kommune må ta sin del av ansvaret».

Les også: Taus ordfører vil ikke svare

I vedtaket ligger en erkjennelse av at handling må til, i forsøket på å unngå en irreversibel situasjon med tanke på global oppvarming og tap av naturmangfold. Klimaendringer og tap av naturmangfold utgjør en krise for hele verden, og dermed for alle lokale samfunn. Trondheim inkludert.

Når over halvparten av jordas befolkning bor i by og godt over halvparten av utslippene kommer fra byer, har byene et spesielt ansvar. Dette ansvaret tas på største alvor og følges opp fra kommunedirektør og politikere i vedtak og budsjett.

Klimakrisen er reell. Også i lille, store Trondheim. Jeg gleder meg over at trondhjemmere bidrar til å sette klima på dagsorden.

Hilsen engasjert ordfører.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter