Teatrene har fått et samfunnsoppdrag fra offentlige myndigheter, skriver LO.lederen i Trondheim. Her fra Trøndelag teater før koronakrisen.  Foto: Håvard Jensen

Trekk tilbake permitteringsvarslene ved Trøndelag teater

LO i Trondheim er kjent med at det er sendt ut permitteringsvarsler til ansatte ved flere av de offentlig støttede scenekunstvirksomhetene. Det gjelder også ved Trøndelag Teater, hvor permitteringene gjelder 153 ansatte. Vi støtter opp om LO-fagforeningen ved teatret, Fagforbundet Teater og Scene avd. 104, som bestrider at det foreligger saklig grunn til å permittere ansatte i det omfanget som nå er gjort.

Les også: Teatrene for kjappe til å permittere

Myndighetene har nedlagt forbud mot kulturarrangementer, men Trøndelag Teater har etter vårt syn gått for langt når de velger å stanse store deler av driften. At publikumsrettet aktivitet bortfaller betyr ikke at teatret må innstille all annen aktivitet.

Fagforbundet Teater og Scene mener at mange av medlemmenes oppgaver kan ut­føres hjemmefra eller i en tilrettelagt arbeidssituasjon på teatret. Vi støtter deres krav om at ansatte som kan sysselsettes på en fornuftig måte fortsatt skal stå i jobb. Deres medlemmer arbeider i ulike avdelinger, i svært ulike yrker og arbeidssituasjoner. Det er ikke grunnlag for å permittere i så stort omfang som teatret nå har gjort.

Les også: Til alle ordførerne i Trøndelag: Åpne budsjetter, åpne bygg og åpne grenser

Teater-ledelsen forutsetter at produksjoner skal gå som normalt når publikum igjen ønskes velkommen. Det er i seg selv et argument mot å permittere ansatte. Manglende drift på verkstedene vil kunne gi risiko for at fremtidige forstillinger blir skadelidende, og fagforeningen frykter et vedlikeholdsetterslep på tekniske områder.

Teateret bør i større grad bruke mulighetene for å heve ansattes kompetanse i denne perioden. Mange bransjer må legge ned arbeidet pga. pålegg fra myndighetene. I en balansert vurdering av tiltak for å begrense smitte opp mot konsekvensene av dette i arbeidslivet, er det er viktig at virksomheter som kan opprettholde sysselsettingen gjør det.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Offentlig støttede scenekunstvirksomheter opprettholder i stor grad sitt inntektsgrunnlag. I Trøndelag Teaters regnskap for 2018 fremgår at driftstilskuddet utgjorde 103 553 000 kroner av driftsinntektene på 123 659 443 kroner. Av tilskuddet bidro staten med 72 400 000 kroner, Sør-Trøndelag fylkeskommune med 15 516 000 kroner og Trondheim kommune med 15 597 000 kroner.

Teatrene omtaler seg selv som en del av infrastrukturen for fri ytring, og de har fått et samfunnsoppdrag fra offentlige myndigheter. Ved i liten grad å benytte muligheten for alternativ drift, brytes dette oppdraget. Trondheim kommune har plass i teatrets styre. Vi ber kommunen påvirke teatrets administrative ledelse til å trekke tilbake permitteringsvarslene.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter