Tord Lien, NHOs regiondirektør i Trøndelag, har flere oppfordringer til kommunene i disse tider.  Foto: Terje Svaan

Åpne budsjetter, åpne bygg og åpne grenser

Til alle ordførerne i Trøndelag: Et stort flertall av medlemmene i NHO Trøndelag møter nå utfordringer av en størrelsesorden de aldri før har møtt. Så krevende er situasjonen at man kan slå fast at vår generasjon ikke har opplevd noe i nærheten av hva vi møter nå. Vår dialog med våre medlemmer gir oss innsikt i utfordringene bedriftene har, men også i mulighetene.

På vegne av 2750 medlemsbedrifter med flere titalls tusen ansatte vil vi takke for god dialog med kommunene i Trøndelag. Både for at dere tar kontakt med oss og at vi kan nå frem til dere. Vi setter pris både på god dialog, men også handling fra trønderske kommuner i å bistå arbeidstakere og bedrifter i en svært krevende tid.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

I NHO Trøndelag er vi opptatt av hvordan vi alle i fellesskap nå kan støtte opp under og bistå med å holde aktivitet i gang i de bedriftene som har mulighet til det. Den første dugnaden er selvfølgelig å hindre smitte, men dugnad nummer to må være å bidra til at flest mulig trøndere har jobb å gå til når koronakrisen er over. Vi sender dere derfor noen innspill på vegne av våre medlemsbedrifter.

Åpne budsjetter, åpne bygg og åpne grenser. Vi oppfordrer dere til å gjennomføre og forsere igangsatte og planlagte bygge- og vedlikeholdsprosjekter. Flytter kommunene frem vedlikehold som uansett skulle gjøres i år, trengs det ikke nødvendigvis nye budsjettvedtak og det å flytte frem investeringer fra senere år i økonomiplanperioden vil ikke nødvendigvis øke den totale gjelden til kommunene.

Vi oppfordrer også til å opprettholde fremdrift i plan- og reguleringsarbeid for nye prosjekter, enten det dreier seg om statlige infrastrukturprosjekter, offentlige bygg eller private prosjekter.

Vi oppfordrer dere til å sørge for at kommunale bygg faktisk er åpne når planlagt vedlikehold skal utføres og at kommunegrensene forblir åpne uten kommunale karantenebestemmelser, slik at håndverkere kommer seg på jobb og slik at vi får varer og materialer frem dit de skal.

Les også: Særregler vil gjøre det enda vanskeligere for bedrifter som sliter

Lærlinger og faglært arbeidskraft er helt avgjørende for konkurransekraften til Trøndelag. Historisk sett har bedriftene stått for storparten av fagarbeiderproduksjonen, men nå trenger lærlingebedriftene hjelp fra kommunene. Bare slik kan vi unngå at lærlinger som har gått ut portene sammen med siste fagarbeider på grunn av permitteringer, får fullført fagutdanningen og faller ut av utdanning.

Selv om vi ser at koronasituasjonen på sikt også vil påvirke kommuneøkonomien oppfordrer vi nå om å betale regninger fra bedrifter fortløpende. For mange bedrifter vil det bidra til sårt tiltrengt styrking av likviditeten i en kritisk periode.

Les også: Krisepakker og arbeidsfolks behov for trygghet

Mange kommuner tar betalt for å leie gategrunn til kommersielle formål, eksempelvis servering. Det er det grunn til å gjøre. Men i år oppfordrer vi dere til å gi en knallhardt presset reiselivsnæring fritak fra gategrunnsleien, i håp om at en god sommersesong kan berge de fleste gjennom dette.

Våre medlemsbedrifter vil gjøre hva de kan for å holde hjulene i gang gjennom dette, i håp om å tilby lønnsomme arbeidsplasser og verdiskaping til mennesker og samfunn også etter at dette er over. Vi er glade for at kommunene heier på bedriftene, det trenger vi nå.

God påske.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter