Bildet viser testing for korona-virus, slik det foregår i disse dager på St. Olavs hospital. Nå advarer to av overlegene der folk mot å kjøpe seg tester på internett.   Foto: Vegard Eggen

To overleger advarer mot koronatester som selges over internett: De utnytter mennesker i en vanskelig situasjon

Testing for Covid-19-sykdom har vært i fokus de siste ukene. «Test, test, test» sier WHOs generaldirektør, og langt på vei så er vi enige i dette. Så lenge kapasiteten er god nok bør vi teste flest mulig pasienter som har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette vil fremme mer målrettede smitteverntiltak. Siden begynnelsen av februar har vi bygget opp god testkapasitet her i landet, og er nå i verdenstoppen i forhold til folketall. Maskin- og personellmessig er vi godt forberedt på betydelig økt testaktivitet, men de siste par ukene har reagensmangel på det internasjonale markedet blitt et problem.

Les om våre nye debattsider: Du har mye å glede deg til!

Ved vårt laboratorium har vi i samarbeid med NTNU lagt om til egenproduksjon av mange reagenser. Vi har derfor god kapasitet også på dette området nå, men mange laboratorier i landet har fortsatt problemer med å få nok reagenser til testene sine. Det er her mange kommersielle test-produsenter har sett sitt snitt. Dette gjelder spesielt for såkalte serologiske hurtigtester, dvs. tester for antistoffer mot det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) i blodet, som kan gi et resultat etter bare 10-15 minutter.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

På sosiale medier dukker det nå opp flere tilbud der man i noen tilfeller også lar pasienter ta prøven selv. Mange av disse opererer med svært høy pris, opptil ti-femten ganger de reelle laboratoriekostandene. I tillegg er det ofte fraværende eller mangelfulle opplysninger om testenes kvalitet, hvilket laboratorium analysene utføres ved og hvem som tolker analyseresultatene. Hvis motivet er å bidra til økt testkapasitet så er dette prisverdig, men vi er redd de økonomiske motivene er minst like sterke for flere aktører. Det finnes nå et stort antall tester på markedet og kvaliteten er varierende eller ukjent.

LES OGSÅ: «Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry»

Man skal være klar over at antistofftester slår langsomt om og derfor ofte er falskt negative i begynnelsen av sykdommen. I tillegg er det et velkjent problem at de kan slå feilaktig ut hvis man har vært smittet med andre forkjølelsesvirus i koronavirusfamilien. Disse testene er så enkle å utføre at alle kan få det til. Vi vil derfor advare mot å utføre slike tester på egen hånd eller å benytte nettjenester der man kan sende inn prøver til undersøkelse. Et negativt resultat vil kunne gi falsk trygghet, og et positivt resultat kan være feilaktig.

Bærebjelken i dagens Covid-19-diagnostikk i Norge er PCR-baserte tester der man påviser gener fra viruset. Prøvene tas fra nesehulen (så langt bak i nesa man kommer med en prøvepinne) eller hals. Dette er meget sensitive tester når de tas rundt symptomstart og flere dager ut i forløpet. Antistofftester vil være nyttige først enda lenger ut i sykdomsforløpet.

LES OGSÅ: St. Olav har nådd maksgrensen for antall tester, tester nå døgnet rundt

Det norske helsevesen vil etter hvert anskaffe antistofftester. Dette vil skje etter en grundig kvalitetsvurdering, og for tiden pågår en innledende vurdering i regi av Folkehelseinstituttet. Laboratoriene vil gi ut informasjon om testene når kvaliteten er kjent. Disse testene vil som sagt kunne bli et viktig supplement til covid-19-diagnostikken, men her og nå vil vi advare mot useriøse aktører i et veldig hett marked der mange i befolkningen er engstelige. Når prisene er skyhøye og kvaliteten usikker, så mener vi aktørene utnytter mennesker i en vanskelig situasjon.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter