Det er mange det er synd på for tiden, som Jørgen Natvig Løvseth skriver. Og studenter er en av disse gruppene, skriver leder av LO-studentene ved NTNU.   Foto: privat

Svarer på anklager om utakknemlighet: Vi klager ikke

Leserinnlegget til Jørgen Natvig Løvseth i Adresseavisen skapte stort engasjement. Han trekker frem argumenter som at studenter allerede får 44 080 kroner i stipend og 66 120 kroner i lån årlig og at studentene allerede er en stor utgiftspost for staten. Og selv om det stemmer at studentene allerede får mye holder ikke disse argumentene for dem som ikke får endene til å møtes i denne perioden vi er inne i nå. Studenter som skatter mister nå store deler av inntektsgrunnlaget sitt på grunn av permitteringer og nedstengninger, og for dem hjelper det lite med utsagn som «studenter får allerede massiv støtte og gratis utdanning», når de ikke har rett på dagpenger slik andre arbeidstagere har.

LES INNLEGGET TIL LØVSETH: Utakknemlige studenter

Løvseth skriver videre at det månedlige beløpet i utgangspunktet skal være nok til å leve av. Men det er en årsak til at 21 000 studenter jobber ved siden av studiene. Ifølge en undersøkelse Statistisk sentralbyrå utarbeidet i 2018 sier 73 prosent av de norske studentene som har jobb, svarer at de ikke hadde hatt råd til studiet uten å jobbe. Dette er tall som viser hvor mange studenter som sliter økonomisk og kommer til å slite fremover. I tillegg forteller dette at mange ikke får økonomien til å gå rundt med bare støtten fra Lånekassen. Ikke alle er like heldige med boplass eller har foreldre som kan bidra i denne perioden.

Les også: Fra karsk til korona

Heldigvis har krisepakken til studentene som ble lagt frem forrige uke, blitt forbedret gjennom lange forhandlinger. Det opprinnelige tiltaket var at de som mistet arbeidsinntekt på grunn av situasjonen ville «få muligheten til» å ta opp et ekstra lån på 26.000 kroner fra Lånekassen. Nå har Stortinget blitt enige om at studentene skal motta en tredjedel av disse som stipend. Denne endringen viser at studenter blir hørt på, men situasjonen er fremdeles usikker for én av fem studenter som ikke har eller kan søke om støtte fra Lånekassen.

Det er mange det er synd på for tiden, som Jørgen Natvig Løvseth skriver. Og studenter er en av disse gruppene. Tirsdag ettermiddag vil de nye tiltakene bli vedtatt, og forhåpentligvis vil Regjeringen bevilge en milliard kroner til studentene. Dette vil vise at studenters økonomiske situasjon blir anerkjent av Regjeringen og Stortinget.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter