MULIG TUNNEL: Her rett før Svartløftberga svinger dagens E6 brått til venstre for nordgående traffikanter. I fremtiden kan hovedveien bli lagt i en splitter ny tunnel - rett igjennom fjellet.  Foto: Google maps

Feil om faktafeil

I innlegget «Faktafeil og unyanserte påstander om E6-utbygginga» i Adressa 17. mars sier Arnt Vatnan i Nye veier at Naturvernforbundet tar feil når de hevder at en firefelts motorvei med 110 km/t er mer trafikkfarlig enn en 2/3-feltsvei med 90 km/t, når begge har midtdeler. Vatnan påstår at fire felt gir mulighet for trygge forbikjøringer mens «farlige» 2/3-feltsveier gjør at noen sjåfører tar unødige sjanser for å komme forbi. Vatnan tar feil.

Statens vegvesen anslår at en 2/3-felts vei med fartsgrense 90 km/t har ti prosent lavere ulykkesrisiko enn en smal firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.

Les også: Nye Veier-direktør: Faktafeil og unyanserte påstander om E6-utbygginga

«Den farligere 2/3-feltsvei» er altså ikke en farligere variant. Det er en møtefri vei med samme sikkerhetsnivå som firefelts motorvei fordi fartsgrensen settes etter sikkerhetsmarginer og linjeføring. Ulempen: Du må vente til du kommer til et forbikjøringsfelt før du kan kjøre forbi. Dette er selvfølgelig fritt for møtende trafikk. Og nei, der er det ikke mulig å ta sjanser for å komme forbi, slik Vatnan skriver. Da må du i så fall kjøre gjennom midtdeleren.

Trygg Trafikk presiserer at brede firefelts motorveier er de sikreste veiene vi har. I et trafikksikkerhetsperspektiv mener vi at det må bygges slike veier der de trengs. E6 Øst fra Trondheim til Værnes er et godt eksempel på en slik strekning. Den må bare ha riktig tverrprofil slik at den gir nødvendige sikkerhetsmarginer i 110 km/t.

Vårt standpunkt bygger på grundig forskning om ulykkesrisiko. Smale motorveier vil gi opp mot 20 prosent flere ulykker sammenlignet med dagens standard. Veiskulderen vil bli smalere og de som får stans på grunn av motorhavari, flatt batteri, punktering eller illebefinnende må dermed stå delvis i kjørebanen. Ingen vil vel stå med halve bilen inne på en motorvei med 110-sone?

Kan vi ikke heller bygge fullverdige motorveier overalt på hovedveinettet? Ideelt sett ja, men det vil bli fryktelig kostbart og neppe god prioritering av begrensede ressurser i lys av store behov. Derfor anbefaler vi at det bygges 2/3-felts vei med fartsgrense 90 km/t på den delen av hovedveinettet med mindre trafikk. Disse veiene har midtdeler og er møtefrie akkurat som de smale motorveiene, men er sikrere fordi fartsgrensen er lavere.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter