Den nasjonale tilliten som Kongen så varmt snakker om brister! skriver Rannveig Frøseth Sinkaberg.  Foto: Det kongelige hoff

Kongens tale til nasjonen gjelder ikke for døve?

Den nasjonale tilliten er viktig i dugnaden mot korona-pandemien i Norge, talte Kongen den 15. mars. Men gjelder det for døve når tegnspråktolkene til stadighet utelates i dugnaden? Den nasjonale tilliten som Kongen så varmt snakker om brister!

5000 i Norge er døve. Norsk tegnspråk er ikke norsk visualisert med tegn, men et fullverdig språk med annen oppbygging enn norsk. Noen døve leser skriftlig norsk godt, andre ikke. Det er ikke sånn at norsk tegnspråk kan erstattes med norsk skriftlig. Tegnspråk er for noen førstespråket – det betyr at hvis døve får informasjon på tegnspråk så øker sannsynligheten for at informasjonen blir både oppfattet og forstått. Tegnspråk er nødvendig for å få informasjon om koronavirus. «Bruk nettsidene! Der ligger all info på norsk,» sies det, men du kan ikke bytte ut norsk tegnspråk med norsk skriftlig.

Les også: Jeg blir ekskludert fra full informasjon om korona

Flere døve har ikke fått muligheten til å lære norsk godt. Mange kan lese og skrive, men det er ikke sikkert at innholdet blir forstått fullt ut. Noen av oss døve har lese og skrivevansker, eller noen kom til Norge i voksen alder. Noen leser godt men byråkratisk språk er komplisert. Det gir trygghet for mange å få informasjon på sitt foretrukne språk. Med forståelse og kunnskap kan tillit bygges.

Daglige konferanser blir holdt. Noen ganger med tolk, andre ganger ikke. Hvordan kan vi ha tillit hvis vi ikke har tilgang til informasjon og kunnskap andre tar som en selvfølge? Usikkerhet oppstår; Hvordan blir hverdagen? Hvordan kan jeg begrense koronasmitte? Noen av oss har barn. Hvordan skal vi forklare godt når vi ikke får informasjon på det språket vi behersker best?

Les også: Fra karsk til korona

Vi betaler skatt og bidrar til fellesskapet. Men blir vi regnet som en del av fellesskapet? Det er alles ansvar å sørge for at alle er med og får ta ansvar. Myndighetene og offentlige etater må ta døves virkelighet på alvor. Teksting er ikke et alternativ – døve skal ikke avspises med «vent til nyhetssendingen der vil det bli tolket» eller henvisning til nettsider. Ulikhet i tilgang til informasjon bidrar til et demokratisk underskudd for døve. Tegnspråk må bli en selvsagt del av det offentliges beredskap og tolker må inn i alle beredskapsplaner!

Tillit skapes når vi regnes med. Det starter med kommunikasjon, og vi vil ha det på tegnspråk - også Kongens tale.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter