Digitalt kan muligheten til å sende anonyme meldinger gjøre maktubalansen større, skriver mobbeombud Hans Johan Lieng. 

Når skolen stenges øker faren for digital mobbing

Digital mobbing kan være enda mer skadelig enn mobbing i skolegården. Som foresatte har du nå en god anledning til å sette deg inn i barnas digitale liv og bidra til en bedre hverdag for alle.

Stengte skoler gir ikke de som utsettes for mobbing det pusterommet de hadde trengt. Tvert imot, dagens digitale hverdag gir «plagerne» en utvidet arena for å utestenge, krenke og mobbe andre. Lærerne er klar over problemet, men de er avhengig av hjelp fra våkne foresatte som melder fra om digital mobbing, og som kan hjelpe til med å korrigere og veilede barna.

Les også: Nå gjelder det å være nabokjerring for alle som ikke har det godt hjemme

Digitalt kan muligheten til å sende anonyme meldinger gjøre maktubalansen større enn ved direkte mobbing ansikt til ansikt. Anonymitet gir grobunn for mer engstelse hos den utsatte som ikke vet hvem mobberen er. Den som mobber digitalt når også ut til et enda større publikum. Konsekvensen kan bli at den som utsettes for mobbingen aldri vil føle seg trygg. Yolo og Tiktok er eksempler på apper som brukes av mange barn, og hvor det avdekkes mye mobbing, men mobbing foregår også på skolens egne chattekanaler når læreren ikke er pålogget.

Les også: Noen vil få det verre enn oss

Foresatte forteller om barn helt ned i ni-ti-årsalder som mottar anonyme trusler og meldinger av trakasserende eller sjikanerende karakter på Yolo. På Tiktok meldes det om delte videoer som blir fulgt opp av ekle kommentarer fra klassekamerater.

Alle barn kan ta dårlige valg og skrive meldinger som rammer andre. Derfor bør du ikke gå i forsvarsposisjon når noen forteller at ditt barn mobber. Bruk anledningen til å snakke med barnet om hva mobbing er, hvordan det kjennes for de som utsettes for det, og at det må opphøre. Og gå aktivt inn for å løse konflikter sammen med andre foresatte og læreren.

Les også: Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry

Viser du handlekraft kan du hjelpe mobberen å finne andre måter å hevde seg på, samtidig som at den som mobbes ser at det faktisk nytter å si fra. Handling styrker barns tillit til voksne og kan frata mobbere den følelsen av suksess og makt som de er på jakt etter.

Har du mulighet så benytt «inne-dagene» til å sette deg inn i barnas apper og kommunikasjonsverktøy. Lær barna å ta skjermbilde av ubehagelige meldinger, og om nødvendig, blokkere den som krenker. Del gjerne profil med de aller yngste på sosiale medier slik at det blir lettere å ha oversikt over hva som foregår. Snakk om respekt, toleranse og inkludering, og lær barna å forstå konsekvenser av handlinger digitalt, slik at de hjelpes til å ta bedre valg. Vær tydelig, digital mobbing er uakseptabelt!

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Les også: Fra karsk til korona

Les også: Entreprenører, en samfunnskritisk oppgave?

Les også: Det går over. Det betyr ikke at det er lett

Les også: Hva er det som får enkelte til å bli såkalte besserwissere om koronaviruset?

Les også: Krisepakker og arbeidsfolks behov for trygghet

Les også: Kjære dere! Burde vi gjort noe annerledes?

Les også: Dere må gjerne heie på oss!