Jeg oppfordrer deg derfor til å se ut over egen «flokk». Følg med i lokalmiljøet og hos naboen, skriver Lønseth i dette innlegget.  Foto: Scanpix (Illustrasjon)

Nå gjelder det å være nabokjerring for alle som ikke har det godt hjemme

Vi er i en krevende situasjon, og Stortinget har nettopp vedtatt den første økonomiske krisepakken. Målet er at du skal kunne gå tilbake til den samme jobben som du hadde før viruset brøt ut.

Vi gjør alt vi kan for å sikre norsk økonomi og norske jobber. Krisepakken gir økt trygghet for mange. Permisjonsordningene styrkes. Selvstendig næringsdrivende og frilansere sikres en midlertidig inntekt. Familiene sikres også nødvendig trygghet når ordningen med omsorgspenger dobles slik at foreldre kan være hjemme med barna i opptil 20 dager hver.

Les kommentaren: Kriseforliket er et viktig skritt

Midt oppe i alt dette må vi ikke glemme dem som har det vanskeligst. Barn som trenger hjelp fra barnevernet.

Mange av disse har til felles at barnehage og skole er en frisone fra et hverdagsliv preget av vold og trusler. Helsedirektoratets vedtak om å stenge skoler og barnehager for å unngå smittespredning, er selvfølgelig helt nødvendig. Men det fører også til at flere foreldre må være hjemme med barna sine. Karantene og isolasjon på små flater kan føre til mer uro og vold.

Les også: Tiltak i krisetider

Nabokjerringa har aldri vært viktigere. Myndighetene har nå slått fast hvor viktige barnevernsansatte er for samfunnet. De skal fortsette å hjelpe sårbare barn og familier. Men dette er ikke dette nok. Vi andre må også bidra. Vi må ikke snu oss bort og late som ingenting. Er du i tvil, er det mye bedre å ringe til eller ringe på (men selvsagt holde avstand) til naboen og spørre om alt er bra, eller om de trenger hjelp til noe.

En annen gruppe i risikosonen er de, dessverre oftest kvinner, som har opplevd vold i sine nære relasjoner. Mørketallene er store, men minst 15 prosent av kvinner og menn opplever en form for partnervold i løpet av livet. Langt flere kvinner enn menn utsettes for alvorlig partnervold, men få velger å anmelde dette. Det forteller oss hvor mye skam som fortsatt er knyttet til dette. Derfor må vi også her være den litt plagsomme nabokjerringa som sjekker at alt er bra.

Les også: Ikke vær en egoistisk burrito

Dugnaden vi alle deltar i nå, handler om å holde oss mest mulig hjemme. Vi skal ta minst mulig på hverandre, men vi må fremdeles ta vare på hverandre. Jeg oppfordrer deg derfor til å se ut over egen «flokk». Følg med i lokalmiljøet og hos naboen. Et hei, en telefon eller en tekstmelding er fint. Om du leser dette, og er utsatt for vold: Du er ikke alene. Be om hjelp. Du kan bruke hjelpelinjen: 116 006 som er telefonnummeret til hjelpelinjen for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter