Næringsforeningen mener at mandagens brede forlik er et positivt signal til norsk næringsliv, skriver Berit Rian i NiT.  Foto: Christine Schefte

Tiltak i krisetider

Teksten er skrevet tirsdag 17. mars.

Mandag ble et samlet Storting enig om en krisepakke på 100 milliarder kroner til næringslivet for å dempe de negative økonomiske virkningene av koronaviruset. Dette var pakke nummer 2, etter Regjeringens strakstiltak i en første pakke fredag 13. mars, på 6,5 milliarder kroner.

Næringsforeningen mener at mandagens brede forlik er et positivt signal til norsk næringsliv, og et godt første bidrag til å ivareta landets arbeidsplasser. Vi er også tydelige på at næringslivet forventer ytterligere tiltak. Det lover godt at statsministeren under dagens budsjettkonferanse på Hurdalsjø forsikrer at bedriftene skal sikres, og at regjeringen åpner for å bruke mer penger enn handlingsregelen tillater for å komme ut på den andre siden av pandemien med et næringsliv som ikke er i knestående.

Les kommentaren: Kriseforliket er et viktig skritt

Pakke 3 som ventes på torsdag må være krystallklar på hvordan myndighetene vil håndtere permitterte arbeidstakere og lukkede bedrifter fremover, slik at næringslivet i størst mulig grad unngår skifteretten.

Statsminister Erna Solberg sier tirsdag at det ikke er rom for å spare på offentlige budsjetter nå, og det mener Næringsforeningen er helt riktig. Alternativet til rask og resolutt handling fra våre myndigheter er at bedrifter går konkurs, arbeidsplasser forsvinner, arbeidsledigheten øker og skatteinntektene svikter på sikt. Dette vil bli langt dyrere enn en samlet og kraftfull innsats nå.

Næringslivet vil oppfordre det offentlige til å forsere prosjekter som bidrar til å holde bygg- og anleggssektoren i gang, slik Trøndelag Fylkeskommune signaliserte i dag. Dette mener vi er en positiv og proaktiv holdning fra fylkeskommunen som vil kunne opprettholde viktig aktivitet i bransjen. Vi ønsker oss klarere direktiver til kommunene på at kommunale avgifter og skatter utsettes i en periode fremover.

Til slutt er næringslivet klare over at kommuneøkonomien nå rammes svært hardt av pandemien – kommunedirektøren anslår tirsdag ettermiddag en forverring i kommuneøkonomien på mellom 500 og 800 millioner. I den nasjonale dugnaden vi står i, oppfordrer vi likevel Trondheim kommune til å bidra med å støtte næringslivet ved innkjøp og kontrakter, samt at de gjør opp for seg uten forsinkelser på sine økonomiske forpliktelser, og ikke påberoper seg force majeur på inngåtte kontrakter. Næringsforeningen vil samtidig takke for tett dialog med Trondheim kommune så langt, og ser frem til en løsningsorientert oppfølging av næringslivets behov i tiden som kommer.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter