Heia kommunaldirektør Camilla Trud Nereid

På kommunens pressekonferanse 17. mars, var kommunaldirektøren for oppvekst meget god å lytte til!

Med klar stemme, ryddig opplisting av hvilke oppgaver og tjenester hun har ansvar for, gjorde hun rede for kommunens retningslinjer under pandemien. Hun beskriver en krevende tid for alle barn med særlige behov. I tillegg favner hun om alle kommunens barn og unge Alle nevnt, ingen glemt.

Les innlegget fra kommunesjefen og kommunaldirektøren: Bry dere om barna!

Utdanningsforbundet må velge en annen tid å kritisere ledelsen i kommunen. De bidrar ikke til kollektivt ansvar ved å gi ut sine egne retningslinjer på skolene. De er med på å skape splid i en tid det kreves samhold, gjennomføring av like regler og sist men ikke minst støtte opp om kommunens retningslinjer.

Dette er meget umusikalsk å bruke disse dager på å fremme sin uenighet mot kommunal direktør Nereid. Å gå til det skritt å lage og deretter gi ut sine egne retningslinjer på arbeidsplasser er rett og slett «kriminelt».

Les innlegget som startet denne diskusjonen: At man etter dette fysisk må møte på skolen, er uforståelig.

Hun var den eneste av ledelsen i kommunen som ikke hadde noe positivt å melde angående dugnadsånd under disse meget krevende uker som er lagt bak oss. Det er meget synd. Jeg ble meget lei meg da jeg hørte henne si det.

Det var på sin plass at hun med rene ord gav uttrykk for sin skuffelse!

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter